Vi ønsker ikke Bjørn Lian som prest og sjelesørger i Karlsøy sokn!

Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

Etter mange år med provoserende uttalelser fra prest og politiker, Bjørn Lian, vil vi nå forene våre røster og si fra om at vi ikke finner oss i dette lenger.
Vi har lenge sett at Lian, etter vår mening, misbruker sin makt som sokneprest for å få fremmet sitt personlige politiske syn i det offentlige rom – det være seg i gudstjenester eller i medier. Han har kommet med utallige grove påstander som omhandler enslige mødre, arbeidsledige, samer, flyktninger og asylsøkere.

Siste utspill fra Lian finner vi i Menighetsbladet for Karlsøy, nr 1 – 2010. Her gjør Lian det klinkende klart hva han mener om ekteskapsloven – loven som er vedtatt i stortinget og som gir homofile samme rettigheter som heterofile. ( unntaket er at homofile må gifte seg i tinghuset og få sin kirkelige velsignelse der den enkelte sokneprest tillater det ).

Lian skriver som følgende:

«At jeg som voksen mann og far provoseres får så være. DET skal jeg godt kunne leve med. Men det jeg IKKE lever godt med er at den nye ekteskapsloven i mange tilfelle er å ligne med overgrep mot barn!» «Og til dere som beskylder meg og mine likesinnede for et syn som trykker folk ned vil jeg hevde det motsatte: Det er dere – tilhengere av den nye loven – som trykker folk ned – og da særlig barna!»

Dette er holdninger og synspunkter som rammer de svakeste i samfunnet og oppleves svært kontroversielle. Resultatet er at vi som menighet ikke lenger føler tillitt til Lian som prest.

Vi setter pris på utfordrende refleksjoner hvor teologi og politikk knyttes opp mot hverandre for å utfordre menighetens bevissthet i forhold til et godt og troende liv. Det vi derimot ikke synes er en god måte å aggere på er når Lian ikke skiller på politiske standpunkter og lovmessige forhold som ender opp i dype krenkelser i menneskers liv!

Som menighetsmedlemmer og andre som er glad i kirkene i Karlsøy kjenner vi at nå er det nok!
Vi ber derfor at presten trekker seg fra sin stilling!

Marit Sørensen og Terese Karlsen
Tidligere leder i Karlsøy menighetsråd / Tidligere organist i Karlsøy

Artikkeltags