Varslere kan heve hodet

Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Redaktør Marit Rein er optimist på vegne av varslerne.

DEL

Kommentar Arbeiderpartiets ulykksalige sorti med sexskandaler de siste månedene, har vært utgangspunktet for presseoppslag, og bekymringer om hva varslere må tåle av offentlig gapestokk og folkedomstol.

Media må tåle kjeft og kritisk refleksjon fra omverdenen, og den store sekkeposten media må også innrømme at alt vi gjør verken feilfritt eller pent. Vi skjønner også at historiene vi bringer er omkostningsfulle, at de kan ramme og dømme.

Kanskje synes du dette er historieløst og lettvint befatning med dypt krenkende opplevelser. Det er selvsagt et offer å bli gjort til et offentlig offer. Men jeg er optimist på vegne av varslerne. Den siste tids saker gir grunn til denne optimismen.

Fordi vi har fått et nytt språk, vi har begynt å snakke høyt om seksuell trakassering med konkrete eksempler, og enda bedre; varslet om at vi som sivilisert samfunn ikke kan akseptere dette. Disse «hemmelighetene» som siviliserte mennesker faktisk går rundt og vet mye eller noe om, som vi velger å overse og slett ikke snakke alvorlig om. At sjefen og underordnede knuller, at idrettslederen innleder en seksuell relasjon til idrettsutøveren, at prester og forstandere har utnyttet de yngste i sin hjord - vi er mange som vet. Vi er mange som ikke har turt å hentet fram de riktige ordene. Og langt mindre kalt det et tillitsbrudd, og dernest fordømt det.

Bevares, vi har forsket på, samtalt og diskutert seksuell trakassering i mange generasjoner. Nå er det imidlertid framdrift i saken, ved at vi har noen tøffe mennesker som varsler. I Vågå-saken var dommen knusende mot ordføreren. Jenta i saken ble trodd på alle punkter, i en sak uten særlige tekniske bevis. Hvor ofte, forut for dommen, ble det ikke uttalt at dette var en sak med to virkelighetsoppfatninger, her var det ord mot ord.

Og foreløpig er jentas ord vektet som de mest troverdige, mest sannferdige.

Fortsatt må overgrepsofre og ofre for seksuell trakassering bære den tyngste børa. De bærer det største brennmerket på kropp og sjel - den byrden kan ingen bære for dem. Men dersom frykten for overgriper om å bli avslørt kan virke preventivt og forebyggende, dersom varslere blir lyttet til og trodd, har offeret ved å sette ord på det og bringe sakene fram i offentligheten, ikke vært forgjeves. Tvert imot, hodet kan heves og vi som samfunn har tatt siviliserte sjumilssteg framover.

Derfor trenger vi også media, for det skal være forbundet med risiko å forgripe seg på barn og unge. Du kan faktisk havne på trykk, og hemmeligheten blir offentlig. Og i sin tur blir du straffet, om handlingen er straffbar.

Offentliggjøring av skattelistene har vært kritisert og utskjelt som moderne gapestokk. Nå viser forskning at skatteunndragelsene er redusert, det har virket preventivt. Risikoen for å bli offentlig avslørt er for stor.

Når varslere tar ordet, kan det samme skje. Vi må takke varslerne for motet, og vet at de vil vise vei. Og forhindre ulykker i framtida.

NORDLYS BEKLAGER

I Dagens kommentar “Varslere kan heve hodet” på side 2 i Nordlys torsdag , ble begrepet “overgrepsskandaler” brukt med henvisning til blant andre saken om den avgåtte statssekretær Roger Ingebrigtsens seksuelle relasjon til en ung kvinne. Det er feil ordbruk da denne saken verken har vært anmeldt eller straffeforfulgt. Nordlys beklager på det sterkeste at vi har gjort en slik kobling og at begrepet “overgrep” er brukt feil. Og vi har følgelig rettet ordbruken i kommentaren som her er nettet.

Vi må takke varslerne for motet, og vet at de vil vise vei. Og forhindre ulykker i framtida.

Artikkeltags