Gå til sidens hovedinnhold

Utvides til havs?

Artikkelen er over 15 år gammel

Ser i avisene at nå skal det startes samtaler mellom Fiskeridepartementet, Sametinget og Finnmark fylkeskommune om å utvide Finnmarkseiendommen til havs (Eller er det en «Samisk fiskerisone» det er snakk om?)

De får noe å bale med de som skal gi en slik sone/eiendom et konkret innhold eller mandat.

Her er noen problemstillinger:

1. Skal styret i Finnmarkseiendommen fastsette fiskekvoter innenfor området, delta i forhandlinger med russerne om bestemmelse av totalkvoter, minstemål, bruksreguleringer etc i Barentshavet ?

2. Skal styret bestemme minstemålene på tillatt fanget fisk, maskevidde, brukstyper som tillates i området som opprettes, tidsavgrensninger for tillatt fiske på de forskjellige fiskeslag og soneavgrensninger basert på båtstørrelser og brukstype ?

3. Skal styret bestemme hvilke fiskere, (både de som bor i og de som bor utenfor Finnmark) som skal få tillatelse til å fiske innenfor området?

4. Skal styret bestemme reglene for størrelsen og omfanget på straffeutmålingene overfor de som blir tatt for brudd på reguleringsbestemmelsene?

5. Skal styret bestemme reglene for hvor kvoterettigheter i området skal havne og hvilke personer som skal få dem?

6. Skal styret bestemme hvem som skal tildeles kvoterettigheter?

Altså: Hvilken myndighet skal en slik ordning tildeles ?

Og til slutt: Hvem har gitt Finnmark fylkesting mandat til å delta i samtaler som går ut på å utvide Finnmarkseiendommen til havs? Har de gitt seg selv dette mandatet? Eller er det de som eier representantene på fylkestinget – altså partiene – som har gitt dem dette mandatet? Det er i hvert fall ikke velgerne i Finnmark som har gitt Finnmark fylkesting et slikt mandat. Det kan jeg trygt slå fast.