Her tok de tak i seksuell legning og homofili.

I tillegg hadde de invitert støttesenteret mot incest hvor incest, sexmisbruk, overgrep og om hvorfor det skjer og om det skjer oftere i samiske miljøer ble debattert. De tok også opp samiske medias rolle i forhold til overgrepssaker.

Seminaret viste at de torde å snakke om de vanskelige tingene, og de oppfordret hverandre til å fortelle. Det ble opplyst om hvor de kunne søke svar på tabubelagte spørsmål og hvor man kunne ta kontakt uten å gå gjennom lege, dersom en var utsatt for seksuelle overgrep. Det var også mange unge gutter på seminaret – som var bra.

Men som det ble påpekt fra en av ungdommene. Det å sette grenser for sin egen kropp, er ikke bare et ansvar barn og ungdom skal bære alene. Overgriperne må anmeldes, og de medskyldige som vil fortie overgrepene må stå opp å ta ansvar.

Norgga Sarahkka oppfordrer spesielt våre kvinnelige medsøstre til ikke å la hensynet til fellesskapet (familie, slekt og nærmiljøet) gå foran hensynet til det barnet eller den ungdommen som har vært, eller er utsatt for overgrep!

Så en oppfordring til slutt. Sett barn, ungdom og seksualitet på dagsorden i Sapmi. Vi må tørre å begynne å snakke om seksualitet. Økt bevissthet rundt dette vanskelige temaet kan være med på å bidra til at barn og ungdom lærer å sette grenser over sin egen kropp og seksualitet.