Gå til sidens hovedinnhold

Tvangsflytting, nei takk!

Artikkelen er over 13 år gammel

Troms fylkeskommune har en inntaksordning til de videregående skolene som baserer seg på geografisk styring av elevene. Nå ønsker høyresiden i fylkestinget å endre dette. De vil innføre fritt skolevalg, som for øvrig er en politisk tilsnikelse for det bedre dekkende ordet, karakterbasert inntak.

Bakgrunnen for dette er at i forkant av Fylkestinget som starter 9. juni, har fylkestingets medlemmer fått presentert en spørreundersøkelse som er gjort blant fylkets 10. klasser. Denne undersøkelsen omhandler hva elevene hadde valgt dersom de fikk velge fritt hvilken skole de ville. Undersøkelsen viser for eksempel at nesten 45 prosent av elevmassen som deltok i undersøkelsen i Nord-Troms, ville søkt seg ut av regionen. Ikke på grunn av at fagtilbudet er for dårlig i regionen, men på det grunnlaget at de vil bort fra Nord-Troms.

Dersom dette hadde vært realiteten, ville elevgrunnlaget til eksempelvis Skjervøy videregående skole og Nordreisa videregående skole bli drastisk redusert. En videre konsekvens av dette kunne være kroken på døren for de to viktige (og eneste) videregående skolene i Nord-Troms.

Frihet og ufrihet

Fritt skolevalg, eller karakterbasert skolevalg som det egentlig heter, gir en frihet for få og ufrihet for mange.

For å vise dette, illustrerer jeg det med et eksempel. I Troms har vi 19 videregående skoler. Seks av disse er lokalisert til Tromsø by. I Troms står vi overfor utfordringen med at det er enorm elevvekst i Tromsø og til dels en nedgang i distriktet. Når man samtidig vet at en relativt stor del av elevmassen i Finnmark prøver å søke seg til Tromsø, samt en stor andel av elevmassen fra distriktet i Troms, vil man stå overfor problemet med å ha nok skoleplasser tilgjengelig i Tromsø.

Ved da å ha et såkalt fritt skolevalg, vil de med best karakterer komme inn i Tromsø. Ungdommene som da er fra Tromsø og har søkt seg inn på skole i Tromsø, men som ikke har gode nok karakterer, risikerer da å stå uten skoleplass, eventuelt havne langt borte fra far og mor. Da må ungdom fra Tromsø, mot sin vilje, flytte fra sitt hjemsted til tross for at det tilbudet de søkte på, er på deres hjemsted. Alternativet måtte i så fall være å legge ned mange distriktsskoler, for så å opprette flere videregående skoler i Tromsø. Dette er ikke ønskelig!

Nærmest mulig

For meg og Arbeiderpartiet er det viktig å gi elevene i Troms et godt videregående tilbud nærmest mulig hjemstedet sitt, samt at ungdommen i Troms får gå på den linjen de ønsker.

Derfor mener vi ordningen med geografisk styring som vi har i Troms i dag, er en beste ordningen. Vi sikrer at ungdom får gå på skolen nærmest mulig hjemstedet sitt, nesten alle får oppfylt førsteønsket sitt og ikke minst – vi unngår å legge ned viktige distriktsskoler.