Svar og spørsmål til Balsfjord Ap

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I Nordlys 15. juni har Balsfjord Ap innlegg angående PP-tjenesten i Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Her sier de blant annet at de i kommunestyret 17. juni vil foreslå at PP-tjenesten ved kontoret i Balsfjord opprettholdes på samme nivå som i dag.

DEL

Med dette utsagnet registrer vi at Ap inntar en annen holdning enn de viste i sak 08/147 Kommunale tilskudd til andre. Her fremmet Ap ved Stig Aasnes forslag om nedtrekk for PPT kr. 130.000 for 2009 og videre i økonomiplanperioden kr 260.000 hvert år i tre år. I tillegg vet vi at Troms fylkeskommune har sagt opp avtalen om PPT i de berørte kommunene. Fylkeskommunens andel i tillegg til Aps nedtrekk, hvis det hadde blitt vedtatt, ville gått kraftig utover antall ansatte og tjenesten.

I samme sak 08/147 var fellesforslaget fra alle andre partier nedtrekk på kr 100.000 hvert år i planperioden, altså en langt bedre situasjon for PPT. Ap ville tatt 510.000 kroner mer fra PPT over fire år enn de andre partienes vedtatte forslag.

Det er selvsagt lov å endre mening, men det er grunn til å spørre Ap hva de egentlig mener om PPT. Er Ap sine representanter i kommunestyret glad for at deres forslag i sak 08/147 ikke ble vedtatt?

Fremskrittspartiet er også enig i at vi fortsatt må ha en oppgående PPT som skal gi tjeneste til dem som trenger den. Forslaget om nedtrekk på kr 100.000 kom som et resultat av den utarmede økonomiske situasjonen kommunen er inne i. I tillegg når vi alt må ha en ny ordning uten fylkeskommunen som samarbeidspartner, ønsker vi å få tilbud på alternative løsninger utredet. En mulighet er et samarbeid med Tromsø kommune.

Saken avgjøres i kommunestyret onsdag og utredningen legges ikke fram for representantene før i møtet. Det blir da spennende å se hvilke tjenester Ap vil kutte i for å opprettholde PPT på samme nivå som i dag!

Artikkeltags