Men denne gangen ser vi at de er i toppform, ikke minst SV og Ap sine spisser: På knappe tre uker klarte de å løpe fra løftene de ga de mellom 80 og 90 forventningsfulle velgere som var møtt fram på folkemøtet som Trondjord/Kvaløyvåg utviklingslag arrangerte 31. mai i år, der en av sakene var: «Trondjordprosjektet», - bygging av tre omsorgsboliger med servicehus, et krav som snart kan feire 30-årsjubileum!

På møtet var alle politiske partier i Tromsø kommune, med unntak av KrF, representert, og der spørsmålet var, denne gangen som ved flere tidligere valg: Vil dere gå inn for saken – nå?

En etter en sto de fram og svarte et nærmest unisont JA!

Ja fikk de også fra representanten fra Eldrerådet.

Klart at folket – både unge og eldre – var glade!

Kommunal tomt er klar

På møtet la Kvalsund pensjonistforening fram et folkekrav med flere hundre underskrifter, der det gikk klart fram at ei kommunal regulert tomt ligger klar med vann, kloakk og nødvendige veier.

Og: «Omsorgsboligene skal være for eldre og omsorgstrengende i hele vårt område med nordre del av Kvaløya og Tromsøs del av Ringvassøya – med fin utsikt utover Kvalsundet. Og bygda har allerede skaffet til veie mye over en halv million kroner», ble det opplyst på møtet.

Først ute med lovnad var SVs Jens Revold: Vi vil støtte prosjektet! Deretter spratt de opp på rekke og rad – Ap, Venstre, Kystpartiet, Sp, RV, Frp og Høyre.

– Dette er et kjempegodt prosjekt, sa Hilmarsen (H), og Jan Blomseth (Frp) sa klart fra at de vil prioritere eldreomsorgen generelt og dette spesielt, og la til:

– Kommunen har økonomisk rom for dette!

Det var den 31. mai.

Så kom smellen

Onsdag 20. juni kunne vi lese i bladet Tromsø at politikerne dagen før hadde drysset om seg med millioner til ulike formål:

* Sjakk-OL. Idrett, Midnight Maraton, Jusshjelp m.m.. Og satt igjen med 4.750.000 kroner til «fri disposisjon».

Da var det at Frps ordførerkandidat, Jan Blomseth, minnet de andre partiene om den lovnaden de ga på folkemøtet i Kvaløyvågen 31. mai. Han foreslo fire millioner kroner til Trondjordprosjektet.

Men som vanlig når Frp foreslår noe til sine hjertesaker, han ble nedstemt.

Ifølge referatet i «Tromsø» var Rolf Ketil Bjørn, (SV) først ute med avslaget, og skal ha sagt:

– Vi kan ikke risikere å bygge boliger for friske mennesker, da vil de konkurrere om midlene med syke!

Arild Hausberg (Ap fulgte opp og sa at behovet må kartlegges først.

Altså: På 19 dager hadde politikerflertallet, med SV og AP i tet, løpt fra sine valgløfter på Folkemøtet. Samtidig hadde de oversett folkekravet fra hele Kvalsundregionen, som de har stått for i snart 30 år!

Er det rart at man snakker åpent om politikerforakt?!