Skal vi «kjøpe» hva som helst til hvilken som helst pris?

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Vi skal betale 50.000 mill. kroner (i Norge) for å bli kvitt den ene prosenten CO2 vi mennesker (globalt) tilfører atmosfæren, i tillegg til de 780 gigatonn som er der naturlig. 280 G-tonn av all CO2 i atmosfæren omsettes hvert år av biomassen og vann (havet). Dette innebærer at den CO2 vi mennesker på verdensbasis produserer, omsettes av biomasse og havet i løpet av 12 dager. GRATIS! Dette i tillegg til de 40.000 mill. kroner som allerede er sløset bort på rensing på Sleipnerfeltet.

DEL

Alt for å unngå en «klimakrise» som ikke er påviselig i meteorologiske målinger.

Hele stigningen på 0,7 grader etter 1880 kom fram til 1934. Et tidspunkt da den menneskeskapte CO2-produksjon ikke var kommet i gang. Etter 1930-årene har temperaturen variert, men ikke steget. Dette kan hvem som helst lese seg til i mer enn et tjuetalls målinger fra 30 meteorologiske målestasjoner over hele Nordkalotten – der klimakrisen skulle være mest synlig. Alle disse målingene viser at temperaturen steg fra 1880 til 1930 årene, og mest i 20 år fra 1915–34.

Etter rekordåret 1934 har temperaturen variert. Mest kjent er fallet på 0,3 grader 1940-76, da agitatorene skremte oss med en ny istid! Og Bernt Bolin (senere formann i IPCC) trøstet oss med at det ikke var noe problem, vi hadde jo plenty med kull og olje som kunne brennes av for å skape mer CO2, som da skulle øke temperaturen igjen.

Men så stiger temperaturen fram til 1998. Det perfekte tidsrom for dommedagsprofetene til å skremme oss med menneskeskapt klimakrise. Eksempelvis hadde «Nature» en artikkel i 1996 som skulle vise CO2 som klimaavgjørende (Benjamin Santer), med nye alarmerende data om klimaendringene. Der blir vist en slående likhet mellom temperaturen i atmosfæren i 1500 – 10.000 meters høyde, og de verdier klimamodeller hadde gitt.

Resultatet gikk verden rundt som ild i tørt gress, en uke før FN møttes i Genève for å legge grunnstein i Kyoto-avtalen. På utvalgte data! De siste ti årene har temperaturen sunket, så vi nå nærmest er der vi var for 75 år siden.

«Profeten» James Hansen har måttet gi etter for fornuften, og innrømmer nå at det varmeste året var 1934, og de varmeste tiårene var 1930-åra. Altså, hvilken klimakatastrofe snakker vi om? Jo, en utvalgt periode som passer sammen med en hypotese og den politiske agenda fra 1996. Med andre ord – svindel. Fordi en forsker kan ikke velge ut data fra en større samling som passer til en på forhånd bestemt konklusjon.

1800-tallsbiologen Thomas Huxley sa følgende: «En sann vitenskapsmann erkjenner ingen autoriteter, ti for han er skepsis den høgste av dyder og blind tiltro en utilgivende synd».

Artikkeltags