Hvilke barn er garantert friske foreldre? Og hvilke barn er garantert å få bo sammen med begge sine biologiske foreldre livet ut? Blir det da rett at kreftrammede blir anbefalt å fryse ned sæd, men dersom risikoen for at den kreftrammede kommer til å dø innen 10-15 år er tilstede, så får de ikke bruke denne sæden?

Dør mannen innen denne tid, så blir prøvene automatisk ødelagt. Hvem kan egentlig mene at de er i sin fulle rett til å frarøve mennesker den store lykken å få bli foreldre?

I bioteknologien er ikke denne problemstillingen diskutert. Praksisen som har vært så langt er dessverre at behandlende lege har nektet paret å bruke disse prøvene.

Hvor mye overformynderi ifra de som representerer myndighetene hadde du funnet deg i om det var deg, eller en av dine nærmeste dette gjaldt.