Ifølge diverse media har det vært harde dragkamper i regjeringen om seismikkskytingen. Arbeiderpartiet, med statsministeren i spissen, har stått på for å gjennomføre seismikkskytingen og har så lang vunnet fram. Fiskeriminister Helga Pedersen har vist til at seismikkundersøkelsene må gjøres fordi det er en del av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten.

Seismikkskytingen skal ifølge planen gjennomføres som en del av geologisk kartleggingsarbeid (les: oljeleting). Det står imidlertid ingenting i forvaltningsplanen om at seismikkskytingen skal være ferdig til 2010. Derfor er det bemerkelsesverdig hvor mye politisk prestisje og store ressurser som settes inn på dette. For 2008 er det bevilget hele 140 millioner til geologisk kartlegging i området.

Et annet og vel så viktig punkt i forvaltningsplanen er at regjeringen vil, sitat: «gjennom MAREANO-programmet arbeide for at havbunnen og dens biologiske, fysiske og kjemiske miljø i det sørlige Barentshavet fra Lofoten til grensen mot Russland kartlegges innen 2010». Her opererer planen altså med en klar tidsfrist. Den 9. april i år underrettet imidlertid utenriksminister Jonas Gahr Støre Stortinget om at MAREANO-programmet ikke vil være ferdig i tide. Årsaken er for små budsjetter, hvilket i klartekst vil si at regjeringen ikke bevilger nok penger til programmet. Budsjettet er på 32,6 millioner for 2008.

Ut fra dette kan vi se at penger til en omstridt seismikkskyting tydeligvis sitter løst, mens mer beskjedne beløp til kartlegging av de ressursene vi skal leve av her i nord i framtida ikke prioriteres.

Hvorfor har man det så travelt med å fylle et par hundre milliarder mer inn i pensjonsfondet? Hva med å tenke litt mer på virkelige varige verdier? Miljøverndepartementet har bestilt en rapport fra Fiskeriforskning i Tromsø for å kunne vurdere naturverdiene utenfor Lofoten og Vesterålen. Rapporten som kom i mai, har verdsatt havmiljøet utenfor Nordland til ca. 280 milliarder. Hvert eneste år aggregerer dette verdier til minst 30-40 milliarder kroner!

Dersom vi også tar inn over oss klimaproblemene som oljeproduksjonen står bak, burde saken være klar: Desarmer seismikkbåtene! Bruk pengene på MAREANO og på punktet i forvaltningsplanen om å gjennomføre en generell kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i økosystemet. Det er ting som er viktig for framtida.