Sats milliarder!

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Kystpartiet mener de rød-grønne med statsminister Jens Stoltenberg må ta et mye sterkere grep for å få en framtidsrettet satsing på norsk næringsutvikling.

DEL

Vi mener fondene som må etableres må være på flere hundre milliarder kroner. Det er ikke tilfredsstillende når de få kommunene som har klart å få til stor omstilling i sitt næringsliv – og klart å få økt antall arbeidsplasser i kommunene med statlige utviklingsmidler – hevder at de aldri ville klart det i dag – med statsminister Jens Stoltenberg ved roret.

Statsminister Jens Stoltenberg har en lite ærerik historie når det gjelder satsing på norsk næringsliv. Han har vært en formidabel brems når det gjelder initiativ for å utvikle et moderne norsk næringsliv – noe som ikke minst kom til uttrykk i hans forrige statsministerperiode. Det blir nesten utrolig hvis SV og Senterpartiet fortsatt sitter rolig og ser på hvordan Stoltenberg enda engang skal få anledning til bremse norsk næringsutvikling.

At finansminister Kristin Halvorsen i sin stilling virkelig får vist sin utilstrekkelighet og manglende ryggrad ved å gå imot slike fond, viser bare hvordan SV er. Partiet har aldri vært talerør for distriktene og næringslivet.

Derfor er det svært positivt at Oslo Arbeiderparti nå ber Stoltenberg om å ta et initiativ for å opprette fem regionale fond på til sammen 100 milliarder kroner, som skal gå til næringsutvikling. Selv om vi i Kystpartiet mener at totalstørrelsen på fondene er for liten. At arbeiderpartilagene i Buskerud, Østfold, Vestfold, Akershus og Oppland også støtter denne ideen, viser at Kystpartiets forslag om å få opprettet et Nord-Norgefond, har tilslutning i store deler av Arbeiderpartiet.

Endte i skandale

At Bondevik-regjeringen solgte SND Invest, blir dratt fram som et skoleeksempel på hvordan staten ikke skal drive privatisering. De private investorene som kjøpte SND Invest, solgte verdiene i selskapene de overtok for det tredobbelte av hva de kjøpte verdiene for av staten – etter svært kort tid. Denne handelen viser også hvordan det kan gå når Høyre og Fremskrittspartiet får fullt gjennomslag for sin blinde privatiseringspolitikk.

Store kapitalister som Fred. Olsen og Stein-Erik Hagen går også inn for et nytt, stort eller flere store distriktsfond, og NHO har også ivret for å bruke mer oljepenger til å styrke utvikling, innovasjon og egenkapitalen i norske bedrifter. Tanken om å opprette distriktsfond har stort gehør – også i næringslivet.

Må få egne inntekter

Kystpartiet støtter Oslo Aps leder Jan Bøhler som sier følgende: – Jeg har aldri forstått hvorfor vi ikke kan bruke noe av oljefondet til å investere i norske bedrifter, når vi har brukt sikkert 1600 milliarder kroner i utenlandske bedrifter. Slike investeringer presser ikke kronekurs eller rente, sier han.

Kystpartiet mener staten må opprette et oljefond for næringsutvikling i Nord-Norge som en del av avtaleverket i forbindelse med olje- og gassutvinningen i Nord-Norge og Barentshavet. Dette for å sikre landsdelen midler til en storstilt næringslivssatsing. Kystpartiet mener også at drivverdige funn av olje og gass skal ilandføres i Finnmark – og resten av Nord-Norge.

Bakgrunnen er selvsagt at hele Nord-Norge er i ferd med å riste av seg de gamle mytene som et enormt tilskudds- og subsidieområde, en myte som er skapt ut fra en sørnorsk kolonialiseringspolitikk. Landsdelen har enorme naturressurser, og vil i løpet av de nærmeste årene oppleve en Klondyke-stemning uten sidestykke. I en slik situasjon er det viktig – både for livskraften til landsdelen og for en positiv utvikling i næringslivet – at landsdelen får en fast andel av de inntektene som blir pumpet opp.

Artikkeltags