Utgangspunktet var en slett saksbehandling, mangelfullt og feilaktig innhold, og nesten ingen kontakt med institusjonene det gjelder. Dette førte til en merkelig komitébehandling som ble toppet av en pressekonferanse der sametingspresident Egil Olli (Ap) varslet kabinettspørsmål.

En skulle kanskje kunne forvente at alle innspillene fra opposisjonen, fra de samiske institusjonene og fra media skulle få noen bjeller til å ringe hos Ap. Den gang ei. For å prøve å dekke over fadesen gikk presidenten ut og hevdet at «spillereglene» er brutt fordi opposisjonen visst nok ikke tillater rådet å legge fram sin melding. Dette handler ikke om nye spilleregler.

Det dette i realiteten handler om er at det Ap-styrte mindretallsrådet har gjort et altfor dårlig politisk håndverk i forkant av meldingen. Å sitte i et mindretall gir konsekvenser for hvordan man utformer politikken - man er nødt til å gå til andre for å få flertall for sin politikk. Det er dette Ap-rådet ikke forstår eller vil forstå.

Jeg stiller meg undrende til at Olli spiller et så høyt politisk spill i denne saken. Jeg tillater meg å minne om at det ikke er den første saken fra Ap-rådet som plan- og finanskomiteen ser seg nødt til å sende tilbake til rådet for en grundigere behandling. I mai sendte en samlet komité Sametingets handlingsplan for likestilling tilbake til sametingsrådet, fordi dokumentet rett og slett ikke var godt nok. Den gang var det ingen protester å høre fra Arbeiderpartiet.

NSR vil at institusjonssaken skal sendes ut på en skikkelig høring til de berørte institusjonene før Sametinget behandler den. Høringsinnspillene må innarbeides i et nytt dokument som så legges fram for Sametinget. NSR kan ikke stemme for et dårlig forslag uansett hvor mye sametingspresidenten skulle ønske det.