Sametinget om avgifter på drivstoff

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Bensin- og dieselprisene har økt betydelig den senere tid, noe som medfører at blant andre befolkningen i de samiske bosettingsområdene blir påført ekstra kostnader.

DEL

Økningene rammer særlig de samiske primærnæringene, og kan i ytterste konsekvens føre til at enkelte må gi opp sin virksomhet. Jeg er derfor glad for at et enstemmig sameting sluttet opp om en uttalelse i saken.

I Sametingets vedtak, som ble utarbeidet av en tverrpolitisk gruppe, heter det at samtidig som det er ønskelig å redusere CO2-utslippene, må det tas hensyn til at det er spredt bosetting og lange avstandene i de samiske områdene. Det er en kjensgjerning at mulighetene for kollektivtransport er dårlig eller helt fraværende mange steder i nord. I realiteten finnes det ikke noe alternativ til privatbilen til og fra jobb.

Artikkeltags