Gå til sidens hovedinnhold

Sametinget og Fleischer

Artikkelen er over 14 år gammel

«Oddasat» sendte den 12.2.07 et TV-intervju med sametingspresident Keskitalo. I intervjuet kommenterer hun uttalelser fra jussprofessor Carl August Fleischer.

Fleischer er også Utenriksdepartementets ekspertrådgiver i folkerett. Jussprofessor Carl August Fleischer har sagt at årsaken til at Finnmarksloven ble vedtatt, er at Stortinget er blitt villedet. (Hans vurderinger kan leses i «Jakt & Fiske» feb.07.)

I intervjuet var ikke Sametingspresidenten i stand til å komme med en eneste konkret tilbakevisning av de betraktninger og opplysninger Fleischer har ført fram.

Antakelig i rein desperasjon over dette, greip sametingspresidenten til skittkasting mot jussprofessor Fleischer. Dette gjorde hun ved å framsette en løgn om professoren. Hun sa at «han foreslo å sette inn soldater mot aksjonistene». De aksjonistene hun snakker om, er de som aksjonerte mot byggingen av Altakraftverket.

Hensikten med denne skittkastingen er selvsagt et forsøk på å diskreditere jussprofessor Fleischer så mye at befolkningen i Norge lar være å lytte til det han sier.

Fleischers involvering i byggingen av Altakraftverket var denne: Han ble bedt av Justisdepartementet om å gjøre en juridisk vurdering over om det er brudd på norsk lov at politiet benytter militært utstyr (kjøretøyer etc.) i forbindelse med sin politiaksjon mot aksjonistene. Fleischer konkluderte med at slik utlån av militært utstyr til politiet ikke er et brudd på norsk lov. Det er jo noe ganske annet enn å foreslå at det settes inn soldater!

Men sametingspresidenten nøyer seg ikke med dette. Hun anbefaler at regjeringen kvitter seg med Fleischer som rådgiver i folkerettslige spørsmål på grunn av det han har uttalt. Det hun gjør her er å anbefale at regjeringen gjennomfører yrkesforbud ovenfor professoren på grunn av hans offentlig uttalte meninger.

Jussprofessor Fleischer vil nok «stå han av» på grunn av sin posisjon i det norske samfunnet. Men hva kunne skjedd dersom vedkommende hadde vært i en svakere posisjon? Det kan jo tenkes at anbefalingen eller kravet fra sametingspresidenten om yrkesforbud da kunne blitt imøtekommet.

Hvilke signaler er det sametingspresidenten sender ut her? Signalet er at man bør være forsiktig med å kritisere dem, for da kan de jo hende at det ikke går vedkommende så bra. Den oppvakte iakttaker vil også merke seg at Sametinget ikke engang viker tilbake for å kreve at jussprofessor Fleischer skal sparkes fra sin stilling! Og som opplysning til den som ikke vet det: Carl August Fleischer er en av de mest markante og betydningsfulle folkerettseksperter og jussprofessorer i norsk etterkrigshistorie.