Sameksistens olje og fiskeri?

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Fra oljetilhengerne hevdes det stadig at dersom feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes for oljevirksomhet, vil fiskernes interesser bli ivaretatt. Når man skal bevise at oljevirksomheten kan foregå uten negative konsekvenser for fiskerne, vises det gjerne til Nordsjøen. Der skal det angivelig ha «gått bra» i 40 år. Stemmer så dette?

DEL

Leder i Sogn og Fjordane fiskarlag, Nils Myklebust, har drevet fiske i Nordsjøen i 40 år. På en konferanse 6. juni på Sortland i regi av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen, la Myklebust fram fiskernes erfaringer gjennom disse 40 åra. Det var en ganske annen historie enn den oljeindustrien og mange politikere gjerne presenterer.

Da Myklebust startet som fisker på Vikingbanken, var det for eksempel rike seifelt der, men nå er det 25 år siden seien gytte i Nordsjøen. En rekke andre eksempler gjorde at Myklebust konkluderte med at det på ingen måte har vært noen lykkelig sameksistens mellom fiskeri og olje. På bakgrunn av disse erfaringene frarådet Myklebust på det sterkeste at man i områder som er enda mer sårbare starter opp en oljevirksomhet som uunngåelig vil fortrenge fisken og fiskerne.

Fraråder

På den uhyre smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja sier det seg sjøl at oljeboring og fiske vil komme i konflikt med hverandre. Hvem som taper i den kampen så vi tydelig i fjor sommer, da fiskerne ble bortvist fra fiskefeltene. En slik arealkonflikt er da også en av grunnene til at Havforskningsinstituttet har frarådet oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I sommer har Oljedirektoratet planlagt å gjennomføre seks uker med seismikkskyting for å fortsette kartlegginga av disse områdene. Fjorårets seismikkskyting førte til at mange fiskere ble innvilget erstatning for fangsttap. Oljedirektoratet har i år tilbudt seg å betale fiskerne for å holde seg borte fra fiskefeltene mens seismikkskytinga pågår. Stort klarere kan man vel ikke innrømme at seismikkskyting og fiske ikke går sammen.

Å betale fiskerne for ikke å fiske, er i seg sjøl absurd. Norske fiskere sørger for 27 millioner måltid med fisk hver dag gjennom hele året. Ganger man dette med 365 dager, skjønner man at dette dreier seg om en enorm produksjon av verdifull mat. Denne produksjonen vil også være bærekraftig på lang sikt dersom den får lov å fortsette og ikke fortrenges av et kortsiktig «oljeeventyr».

Ut fra den nye havressursloven kan også oljevirksomheten, inkludert seismikkskyting, være lovstridig dersom den ikke drives etter føre var-prinsippet og medfører en fare for det biologiske mangfoldet. Det er også grunn til å minne om at seismikkskyting ikke er noe man blir ferdig med en gang for alle. Oljedirektoratet har så langt bare foretatt noen små forundersøkelser, de virkelig omfattende seismikkskytingene starter dersom Stortinget vedtar åpning av områdene. I Nordsjøen har man tillatt seismikkskytinger i de samme områdene i mange år, og det ser ikke ut til at man noensinne blir ferdig med disse. Myndighetene har også stengt et område av Nordsjøen for tobisfiske, men lar samtidig seismikkskytinger finne sted i det samme området!

Ikke mulig

Når det tilsynelatende har «gått bra» i Nordsjøen, skyldes det først og fremst at fiskerne har trukket seg tilbake og flyttet på seg, i stedet for å ta konflikter og konfrontasjoner. Dette bekreftet assisterende generalsekretær i Fiskarlaget, som også var til stede på den før nevnte konferansen på Sortland. Det er ikke mulig for fiskerne i Lofoten, Vesterålen og på Senja å gjøre det samme, fordi feltene her er for små og sokkelen for smal.

Forslaget om å betale fiskerne for å la være å utøve yrket sitt, har selvfølgelig vakt sterke reaksjoner blant fiskerne sjøl. Hjalmar Olsen fra Bø i Vesterålen sier det slik til NRK Nordland: «Dette er vårt levebrød, og de kan ikke komme her og jage oss bort fra arbeidsplassene våre!»

Artikkeltags