Same-Ap og torskeoppdrett

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Norske Samers Riksforbund (NSR) er tilfreds med at Arbeiderpartiet på Sametinget nå foretar seg noe i spørsmålet om torskeoppdrett i Storfjord, men vi mener de har ventet altfor lenge med å engasjere seg i saken.

DEL

Fra NSR sin side mener vi det er viktig at Sametinget støtter fjordfiskernes rettigheter. NSR i Nord-Troms har programfestet at fiskeoppdrett må begrenses. Dette er begrunnet i frykt for negative konsekvenser for miljø og villfisk, og dermed også for sjøsamiske lokalsamfunn.

Det er imidlertid ikke klart hvor Arbeiderpartiet står i saken. Sametingsrepresentant Willy Ørnebakk (Ap) uttalte i Sagat 7. november at «Sjøsamisk kultur er viktig, men vi kan ikke bare leve av de gamle sjøsamiske tradisjonene. Det vil ikke gi nok arbeidsplasser, og bygdesamfunnet vil stå i fare for å dø ut».

Fra NSR sin side er vi positive til ny næringsutvikling, men når konsekvensene er negative for både tradisjonelle næringer og matauk for lokalbefolkningen, mener vi at man må stoppe opp. Når konklusjonen fra forskningshold er at vi vet for lite av konsekvensene av torskeoppdrett på lang sikt, nytter det ikke å vise til arbeidsplasser.

Kysttorskbestanden er i dag truet. Dersom vi ødelegger denne stammen gjennom oppdrettsvirksomhet, vil det være en katastrofe for sjøsamisk kultur. NSR ser torskebestanden i Lyngenfjorden som så viktig, at vi ber om at også Lyngenfjorden må vurderes som torskeoppdrettsfritt område.

Artikkeltags