Sa nei til valgfritt sidemål

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

I kommunestyrets møte 27. september fremmet Tromsø Fremskrittsparti en interpellasjon om valgfritt sidemål. Kommunestyret ble invitert til å stemme over følgende forslag: «Tromsø kommune søker departementet om en 2-årig forsøksordning med valgfritt sidemål fra skoleåret 2007/2008».

DEL

Ordfører Herman Kristoffersen (Ap) avviste å ta forslaget opp til votering. Med dette viste ordføreren atter en gang sin arroganse. Ap og SV kunne i det minste ha stemt ned forslaget, slik de vanligvis gjør med Frps forslag.

Ordføreren sa også at det ikke tidligere fra departementets side har vært gitt tillatelse til forsøksordninger med valgfritt sidemål. Her snakker ordføreren mot bedre vitende – forsøksordninger med valgfritt sidemål er gjennomført på flere skoler i Oslo.

Bakgrunn

Fremskrittspartiet ønsker å gjøre sidemål valgfritt. Dette innebærer at obligatorisk eksamen avvikles og at sidemål i stedet tilbys som valgfag. Prinsippet om valgfrihet står nemlig sterkt for Fremskrittspartiet.

Vi vil at elever i større grad skal kunne velge fag, utover basisfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og et nytt samfunnsfag/demokratifag. Sidemål kan ikke anses som et basisfag. Et kraftig mindretall av befolkningen bruker for eksempel nynorsk, og ettersom alle i Norge skjønner hva som blir sagt på både bokmål og nynorsk, kan det ikke være noe problem å tilby sidemål som valgfag.

Tilstanden i skolen

Det er dessverre et faktum at norske skoleelever oppnår dårligere resultater enn elever i land vi ellers liker å sammenlikne oss med. Internasjonale komparative undersøkelser, som PISA (Programme for International Student Assessment) og TIMMS, har slått fast at norske elever oppnår middelmådige resultater.

Blant 31 deltakende land i PISA 2003 kom Norge på 21. plass i matematikk, 27. plass i naturfag og 11. plass i lesing.

Fremskrittspartiet tror kvaliteten i skolen kan heves dersom man tar ut obligatorisk eksamen i sidemål og heller lar elevene bruke energi på basisfagene. For elever som strever med for eksempel norskfaget, er det uten tvil en ekstra belastning at man må lære seg både hovedmål og et svært likt sidemål. Den tvungne sidemålsundervisningen bidrar til å redusere elevene sin motivasjon i norskfaget. Elevene opplever ingen fornuft i å bli påtvunget to så like skriftspråk.

Det må være bedre at skoleelever blir skikkelig dyktig i ettskriftspråk – sitt hovedmål – enn at de blir middels dårlig i to veldig like skriftspråk.

Ved å gjøre sidemålet valgfritt, vil elever som strever med norskfaget kunne konsentrere seg om sitt hovedmål og dermed oppnå bedre resultater i norsk. Elever som ser nytten av sidemålsundervisning vil stå fritt til å velge dette som valgfag. Dermed tror jeg valgfritt sidemål kan være med på å bidra til å heve kvaliteten i norsk skole.

Når det gjelder kravet om at forvaltningen plikter å besvare et brev på nynorsk dersom forvaltningen mottar et brev som er skrevet på nynorsk, så er dette en regel som etter Fremskrittspartiets mening bør fjernes. Regelen har ingen særlig god begrunnelse og bidrar bare til lengre saksbehandlingstid og mer byråkrati i offentlig forvaltning.

Artikkeltags