Gå til sidens hovedinnhold

Respekten for ulikhet

Artikkelen er over 13 år gammel

I en ytring i Nordlys 28.08.07 kommer Kari Karstensen med påstander om at det er etablert et system med forskjellsbehandling på etnisk grunnlag. Dette er av flere grunner en oppsiktsvekkende uttalelse fra ansvarlig redaktør i avisa Finnmarken, og krever en kommentar.

Samepolitikken i Norge er i dag – i motsetning til den tidligere fornorskningspolitikken - bygget på at det er kulturelle og etniske ulikheter i landet. Reindriftsloven av 1978, sameloven av 1987 og finnmarksloven av 2005 er alle på sin måte uttrykk for respekten for kulturell og etnisk ulikhet. Når Karstensen mener å se at det i Norge eksisterer en politikk som erkjenner og tar hensyn til at staten Norge er bygget på territoriet til to folk – nordmenn og samer, er det som å sparke inn allerede vidåpne dører.

Det er bekymringsfullt at redaktør Karstensen ikke synes å ha fått med seg at Sametinget ikke representerer en særinteressegruppe på linje med redaktørforeningen eller naturvernforbundet, men et eget folk, også anerkjent av FN. Regjeringens internasjonale konsultasjonsforpliktelser overfor Sametinget skyldes altså at samene er et eget folk, som uten særlige ordninger ikke når fram innenfor den norske majoritetskulturens beslutningssystem.

Karstensen mener også å kunne påvise at Finnmarkslovens etablering av Finnmarkseiendommen, hvor Sametinget og fylkestinget oppnevner like mange medlemmer i styret, gir samene dobbeltstemme. Finnmarkseiendommen er ikke et flertallsstyrt forvaltningsorgan. Om dette var hensikten, hadde 25 års utrednings- og lovarbeid vært meningsløst. Finnmarkseiendommen er et eget rettssubjekt som eier grunnen i Finnmark. Det er ubestridt at samene har eiendomsrettigheter i Finnmark. Om denne retten skal respekteres i påvente av en nærmere identifisering, må selvsagt samene sikres en stilling som tilsvarer en eierposisjon. Dette er bakgrunnen for styresammensetningen av Finnmarkseiendommen.

Det er viktig og bra at samepolitikken debatteres. Men i relasjoner mellom folk blir det for lettvint å telle antall hoder i et område. Et lovmessig rammeverk som respekterer kulturell ulikhet og legger til rette for reelt likeverd mellom folk i Finnmark er forutsetningen for en positiv utvikling av hele fylket.