I Nordlys onsdag 23/8 hadde professor Viggo Rossvær en kronikk med tittelen Filosofiinstituttets krig mot masterstudentene. Vi vil med dette ta avstand fra Rossværs debattform, fra hans lemfeldige omgang med fakta, fra hans stadige hang til å sverte kolleger offentlig, og fra hans forsøk på å skape splid mellom studenter og ansatte ved Institutt for filosofi.

Jan Harald Alnes, 1. amanuensis, Institutt for filosofi
Roar Anfinsen, universitetslektor, Institutt for filosofi
Ketil Bonaunet, professor, Institutt for filosofi
Jens Breivik, universitetslektor, Institutt for filosofi
Kjersti Fjørtoft, post-doc. stipendiat, Institutt for filosofi
Jørgen Fossland, stipendiat, Institutt for filosofi
Ånund Haga, professor, Institutt for filosofi
Tor Ivar Hanstad, universitetslektor, Institutt for filosofi
Jon Hellesnes, professor, Institutt for filosofi
Kjell Lia, universitetslektor, Institutt for filosofi
Svein Smelvær, universitetslektor, Institutt for filosofi
Mariann Solberg, universitetslektor, Institutt for filosofi
Øyvind Stokke, stipendiat, Institutt for filosofi