PP-tjenesten må bestå

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Barna og de unge er framtiden i Balsfjord. Foreldre skal være sikre på at barna skal få en god og trygg oppvekst i kommunen.

DEL

Balsfjord Arbeiderparti vil sikre at barn og unge som trenger hjelp skal få det og at de som har behov for hjelp skal føle trygghet i hverdagen.

Balsfjord kommune har sagt opp samarbeidsavtalen om PP-tjenester med Lyngen og Storfjord kommune. Dette var Balsfjord Arbeiderparti imot og ønsker at oppsigelsen trekkes tilbake.

Balsfjord Arbeiderparti er kjent med at dagens PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen som er lokalisert i Nordkjosbotn gjør en utmerket jobb for barn og unge. De følger barna fra barnehagen til og med voksenopplæring. Kompetansen ved kontoret er bredt sammensatt og kontoret har kort ventetid.

Gjennom mediene er vi i den senere tid gjort kjent med at PP-tjenesten i Tromsø som pr. i dag har cirka 300 barn på venteliste, og om lag ett års ventetid. Dersom kommunestyret den 17. juni vedtar å opprettholde oppsigelsen, for så å kjøpe denne tjenesten fra Tromsø, sier det seg selv at vi vil få betraktelig lengre ventetid. Dette vil være særdeles uheldig og som brukere av tjenesten uttaler: «Dette kan bli langt dyrere for samfunnet».

Vi mener at det er helt uakseptabelt at barn og unge som trenger hjelp kanskje må vente opptil ett år. Balsfjord Arbeiderparti vil på møtet den 17. juni foreslå at PP-tjenesten ved kontoret i Balsfjord opprettholdes på samme nivå som i dag. Vi håper at de andre politiske partiene i Balsfjord vil støtte dette, slik at vi kan sikre at alle barn og unge får en trygg og god oppvekst i Balsfjord kommune.

Artikkeltags