På barrikadene!

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Endelig er det en politiker som står fram og mener at ildsjelene og engasjerte folk må stå på barrikadene for sine saker. Er Irene Lange Nordahl så sikker på at det vil føre fram? Tror hun virkelig at politikerne vil lytte til ildsjelene som står på for å skape et bedre miljø, både for dem som bor i tettbebygde strøk og for handels- og industrinæringen.

DEL

Med tvang skal landet bygges. Dette burde egentlig være overskriften på mine skriverier. For slik er det egentlig. Ekspropriering er en uting. Men når kommunene bruker dette virkemidlet bør de kompensere for den skaden de gjør mot andre, ved å tilegne seg andres eiendommer for skitt og ingen ting. Dette gjelder ikke bare kommunene, men også staten.

Gråtende

Jeg minnes en ung politiker, som gråtende forlot kommunestyremøtet i Bardu, da det ble vedtatt å bygge en firearmet rundkjøring på Setermoen. En E6 gjennom Setermoen, med en utbygging av en rundkjøring, ville ødelegge og påføre henne store tap. Det samme gjelder for to andre bedrifter. Statens vegvesen hadde foreslått en trearmet rundkjøring, men det var ikke bra nok for de ledende politikerne. De ville ha en firearmet rundkjøring. Det gikk nok litt rundt for dem.

De som fikk deler sin eiendom ekspropriert, fikk en symbolsk sum i tomteverdi, og det var det. Den unge forretningskvinnen fikk den symbolske summen på 30.000 kroner, mens en ny tilrettelegging for bedriften vil komme på en halv million kroner. Det samme fikk Bardu Sport. Her burde kommunen vist sitt ansvar og lagt til rette for fortsatt virksomhet, ved å planere og asfaltere en ny parkeringsplass for gatekjøkkenet og Bardu Sport. Det hjelper så lite på inntektene, med et klapp på skuldra fra den politiske ledelsen med ordene:«Det går så bra så».

Ja, gjør det virkelig det? For de ansatte i NAV Bardu kan det ikke bli noe særlig hyggelig å få tungtrafikken like inn mot kontorlandskapet. Alle kontorene ligger tett opp til Molundveien og E6, også med avkjøring til de andre forretningene langs E6.

Drukner i trafikk

Vi vil ha et sentrum hvor folk trives. E6 skal være en effektiv trafikkåre fra Narvik og videre nordover. Denne trafikkåren skal ikke forhindres av lange bilkøer som forhindres av fartsdumper og rundkjøringer, som skaper forurensning og et lite trivelig sentrum. Vi vil ikke ha et sentrum som drukner i trafikk.

På informasjonsmøtet til Statens vegvesen den 27/5 -09, stilte jeg spørsmål om; miljøgevinsten, den økonomiske gevinsten, klimagevinsten og den trafikksikkerhetsmessige gevinst av dette prosjektet. Dersom de ikke kunne svare positivt på ett av disse spørsmålene, var det ikke grunnlag for bygging av rundkjøringen og fartsdemper gjennom E6 på Setermoen. De besvarte ikke spørsmålet.

Derfor vil jeg være med på å stå på barrikadene så lenge jeg kan, for å få E6 lagt utenom Setermoen straks. Dessverre nytter det ikke med dagens politiske ledelse. Det må nok nye krefter til. Jeg tror at utredningen om jernbane her nord vil ta tid. Å bygge den vil ennå ta noen årtier. Inntil så skjer, må vi ha en stamvei, en E6 som hurtig kan få fram varene vi har bruk for her nord. Moderne busser er et meget brukbart tilbud i påvente av jernbanen.

La oss følge oppfordringen til Irene Lange Nordahl: «Stå på barrikadene, kjemp for det vi har tro på». Lykke til med valgkampen. Håper at den ikke bare blir en fjert.

Artikkeltags