Organisasjon for singelmennesket

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem droppet arbeidet med en egen stortingsmelding for enslige. Det ble begrunnet med at gruppen er så variert og uensartet at det blir vanskelig å finne felles tiltak.

DEL

Vi er 800.000 voksne single i Norge, og antall single har økt med 300.000 de siste 20 årene.

Mange er ressurssterke og tjener godt, men mange enslige sliter økonomisk.

Boligmarkedet er det viktigste hinderet å komme over for single. Med dagens boligpriser er det nesten uoverkommelig å kjøpe sin egen bolig med bare en inntekt.

Øvrige boutgifter som eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikringer, TV-lisens, aviser osv., skal også betales med en inntekt. Det urettferdige er at disse avgiftene er like store om man er en eller mange i husholdningen.

Enslige utgjør over en tredjedel av alle husholdninger i Norge. Mange aleneboere er å finne i gruppen av fattige, da samfunnet er innrettet på at man skal ha to inntektskilder. Det perfekte 2007-mennesket synes å være et parmenneske.

Nå er det er viktig at vi som er single og aleneboende organiserer oss, slik at vi får en sterk stemme som vil bli hørt av politikerne. Ensliges Landsforbund er en interesseorganisasjon hvor vi kan samles. Bare 3000 av oss har engasjert oss i Ensliges Landsforbund, og de trenger mange flere medlemmer for å få gjennomslagskraft. Nå må vi opp og kjempe for vår sak, slik at vi som er aleneboere blir hørt ved neste stortingsvalg!

La oss starte en aksjon! Meld dere inn!

Ensliges landsforbund er på http://www.ensliges.no, Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 OSLO. Telefon 22 09 17 10.

Artikkeltags