Universitetet var aktiv i boikotten av apartheidregimet i Sør-Afrika og har flere internasjonalt kjente æresdoktorer. Blant dem er den israelske opposisjonelle Mordechai Vanunu og den sørafrikanske nobelprisvinneren, erkebiskop Desmond Tutu. Tutu har sammenliknet forholdene i Israel med apartheidstyret og oppfordret til internasjonale reaksjoner. En fellesorganisasjon for palestinske akademikere har oppfordret til akademisk og kulturell boikott av Israel.

Israel okkuperer palestinsk jord, og nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter. Staten Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, men i motsetning til andre stater går Israel fri for internasjonale reaksjoner og sanksjoner. Det sivile samfunnet må nå ta utfordringen med å legge et internasjonalt press på Israel, slik at reelle forhandlinger mellom Israel, folkevalgte palestinske myndigheter og det internasjonale samfunn kan starte.

Vi ønsker ikke å bryte dialogen med det israelske folket, men tvert om å ta større ansvar, ved å forsøke å forklare våre kolleger i Israel hvorfor vi går til akademisk boikott. Framtida for både palestinere og israelere ligger i at okkupasjonen tar slutt slik at samtaler kan begynne. Dette tror vi ikke vil komme uten press utenfra.

Vi ansatte og studenter som undertegner dette oppropet oppfordrer universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø til å vedta akademisk boikott av Israel. Boikotten retter seg mot staten Israels utdannings-, forsknings- og kulturinstitusjoner og deres representanter, uansett religion og nasjonalitet. Dette innebærer at Universitetet avstår fra å delta i noen form for akademisk eller kulturelt samarbeid med israelske institusjoner og deres representanter. Dette betyr bl.a. å avstå fra:

* Forskningssamarbeid og annet samarbeid med representanter for staten Israels utdannings og forskningsinstitusjoner.

* Fagfellevurdering av artikler fra slike institusjoner og utveksling av gjesteforelesere, forskere og studenter.

* Tildeling av stipend og forskningsmidler til representanter for slike institusjoner.

* Deltakelse på akademiske og andre konferanser i Israel hvor slike institusjoner er representert. Universitetet vil samarbeide med og støtte institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Israel som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter.

For å skrive under gå til: http://www.opprop.no/?akademiskboikot

Initiativtakere for oppropet blant de ansatte ved Universitetet i Tromsø:

Kirsti Henriksen universitetslektor avd. helsefag, Odd Edvardsen universitetslektor avd. helsefag, Åshild Fause førsteamanuensis avd. helsefag, Kirsti Munkvold universitetslektor avd. helsefag, Ingunn Elstad førsteamanuensis avd. helsefag, Siri Moe førsteamanuensis Institutt for klinisk medisin, Rolf Busund førsteamanuensis Institutt for klinisk medisin, Vidje Hansen Professor Institutt for klinisk medisin, Eli Berg overingeniør Institutt for klinisk medisin, Bård Berg førsteamanuensis Institutt for historie, Nils Aarsæther instituttleder Institutt for planlegging /lokalsamfunnsforskning, Siri Gerrard førsteamanuensis Institutt for planlegging /lokalsamfunnsforskning, Georges Midre instituttleder Institutt for sosiologi, Ande Somby førsteamanuensis Juridisk fakultet, Geir Ludvigsen universitetslektor Juridisk fakultet, Toril Nustad hovedtillitsvalgt NTL, Elsa Sundsvold klinisk veileder Institutt for klinisk odontologi, Håkon Fottland kontorsjef avd. forskning og utviklingsarbeid, Øyvin Ytreberg førstelektor avd. lærerutdanning, Ingunn Skre førsteamanuensis Institutt for psykologi.