Gå til sidens hovedinnhold

Om urfolksbegrepet til Bertelsen

Artikkelen er over 14 år gammel

I Nordlys 17. februar har Reidar Bertelsen et innlegg vedrørende Karsten Adriansen – Forskerstatus og samenes «ankomst», som han uttrykker det.

Jeg ser meg nødt til å komme med en kommentar til innlegget. Bertelsen berømmer Adriansen for «langt på vei å være saklig» – samtidig etterspør han grundighet, analyse og selvkritikk når en som hevder å være forsker legger fram sine konklusjoner. Da venter man seg også saklighet fra Bertelsens side. Jeg siterer siste avsnitt:

«Urfolksbegrepet er problematisk som analytisk verktøy for arkeologien. Begrepet brukes derfor ikke i vår forskning, og jeg avstår derfor fra å gi noen faglig drøfting av ILO-konvensjonen 169. Dette er juridiske og politiske spørsmål. For meg, som norsk statsborger, holder det at ei etnisk gruppe som nå kaller seg samer, brukte området da staten ble etablert og da nasjonsgrensene senere ble fastlagt på kryss og tvers av landskapet de bodde i.» Sitat slutt.

Til dette er å si at kvenene brukte området før statsetablering og nasjonsgrensene ble trukket opp. Nordmenn brukte området før statsetablering og nasjonsgrensene ble trukket opp. Når det holder for Bertelsen at samer er urfolk på dette grunnlaget, er selvsagt de to andre gruppene også urfolk i området. Man kan spørre seg hva Bertelsens agenda som norsk statsborger er for kun å gi den ene gruppa aksept som urfolk.