Gå til sidens hovedinnhold

Om stedsnavn

Artikkelen er over 14 år gammel

Jeg registrerer at debatten rundt stedsnavnforhold er kommet opp, og siden mitt forrige innlegg som omhandlet temaet ikke kom på trykk, prøver jeg meg med et nytt, og jeg vil opplyse om at mitt innlegg ikke er skrevet for å «hetse» samer, hvis det er enkelte som i sin paranoia skulle tro det.

Ulf Johansen skriver i Nordlys 21.10.06 om at mange samiske stedsnavn er utgått fra urnordisk, som et svarinnlegg på noen påstander i et tidligere innlegg av Dag O. Johansen, og jeg vil komme med noen ytterligere bemerkninger til denne debatten. Dag O. Johansen skriver at opprinnelsen til de norske navnene i Finnmark er samiske, men man trenger vel ikke være noe geni for å skjønne at akkurat det er en nokså drøy påstand, for å si det mildt. Faktisk er det motsatte er tilfelle; i de fleste tilfeller er nemlig samiske stedsnavn utgått fra urnordisk, og mange stedsnavn i Finnmark og i Troms er således blitt forandret for å kunne tilpasses det samiske språk.

Her følger noen eksempler: Alta er ikke samisk slik sikkert mange tror, men har sitt opphav fra urnordisk, og har sitt navn etter elva med samme navn. Navnet kommer av ordet «Alpt» som betyr Svane, og det senere norrøne navnet var derfor Alptá, som betyr «Svane-elv». Dette har så med tiden blitt til «Alta». Dernest har vi Varanger, som har blitt til Várnjarga. Varanger kommer også av urnordisk og betyr «handelsfjorden», og vitner om at det alt i de tidligste tider var handelsvirksomhet her mellom våre forfedre og «Bjarmerne», de nordlige russernes forfedre. Det var med andre ord forløperen til den såkalte pomorhandelen som varte helt fram til 1917. Det norrøne navnet på Vardø var Vargey, dvs. «De fredløses øy», eller «Ulveøya» (urnordisk: Vargawjo). Den samiske versjonen av navnet er Várgas. Kvaløya het tidligere Salarey, etter de mange salene (husene) som i sin tid sto her, noe som vitner om at det tidlig var en utstrakt bosetning på øya. Den samiske etterlikningen av dette navnet er Sállir, og man blir altså henledet til å tro at den samiske versjonen er den opprinnelige mens egentlig det motsatte er tilfelle.

Liknende tendenser finner man i en rekke andre tilfeller: Loppa har blitt til Lápphi, Berlevåg har blitt til Bearalvákhi, Arnøya har blitt til Árdni, Balsfjorden, som i hedensk tid ble viet guden Baldr, har blitt til Báhccavuotna, Tromsø har blitt til Romsa, osv. osv. Til og med Karasjok og Kautokeino, som ligger i samiske kjerneområder, skal opprinnelig ikke ha vært samiske navn, men kvenske.

Jeg mener at de opprinnelige versjonene av de forannevnte stedsnavnene, pluss en rekke andre stedsnavn, kan gjeninnføres. På den måten slipper vi ytterligere usikkerhet og misforståelser rundt disse navnenes betydning.