Gå til sidens hovedinnhold

Nordlys og samisk journalistutdanning

Artikkelen er over 14 år gammel

Redaktøren i Nordlys har fattet interesse for samer i det moderne mediesamfunnet. For kort tid tilbake plasserte han homser og samer i samme båt som eksempel på minoriteter norske journalister var altfor snille mot. For samenes vedkommende resulterte det i at samisk kunst ble anmeldt med altfor høye terningkast.

Torsdag 10. mai avsetter han lederen for samisk journalistutdanning ved Sámi allaskuvla i en lederartikkel etter et intervju i avisa Finnmarkenhan umulig kan ha lest i sin helhet. Intervjuet forfekter stort sett samme syn på journalistikk som redaktøren selv fører til torgs. La oss se nærmere på artikkelen i Finnmarkenog redaktørens «rundvaskleder».

Artikkelen i Finnmarkenfra 8. mai er et skoleeksempel på at det ikke er sammenheng mellom tittel og innhold. Tittelen «– Sameradioen hindrer samisk nasjonsbygging» er ord som avisa selv har funnet på og ikke et sitat av mine uttalelser. Det finnes heller ingen dekning for at jeg har uttalt meg i den retningen i intervjuet.

Lederartikkelen i Nordlyspåstår at undertegnede «lever i den tro at journalistene skal være en del av den samiske nasjonsbygging». I intervjuet i Finnmarkenspør journalisten: «Mener du at journalistene skal være med på å bygge opp den samiske nasjon?» Mitt svar i avisa er følgende: «Nei, de skal være kritiske. Men de samiske mediene er relativt nye på banen og må være litt forsiktige. Oppslag i mediene mot en liten bygd eller en enkeltperson har en utrolig sterk virkning.» Videre spør journalisten: «Betyr det at høyskolen vil utdanne journalister som ikke går kritisk til verks mot samiske ledere og mektige miljøer?» Mitt svar er følgende: «Våre studenter læres selvfølgelig opp i det journalistiske håndverket. Sameradioens avsløring av at visepresident Johan Mikkel Sara dro på Canada-tur for Statoils regning var helt kurant».

Jeg har heller ikke brukt uttrykket «valse over det lille samiske samfunnet» slik det står i artikkelen. Derimot har jeg sagt er at det blir litt feil å ha ensidige kritiske vinklinger på nyhetsstoffet.

«Nasjonsbygging»

Det er proporsjonene i journalistikken i NRK Sámi Radio debatten har dreid seg om i det samiske samfunnet i det siste. Ingen har benektet journalistenes rett til å være kritiske mot maktmennesker eller myndigheter, men «alt» er ikke kritikkverdig. Og her kommer begrepet «nasjonsbygging» inn. Redaktøren synes å mene at mediene ikke tar del i denne prosessen. Nasjonsbygging er ikke slutt verken i Sápmi eller i Norge for den saks skyld. Daglig jobber politikerne intenst for å «holde Norge sammen» som nasjon i en stadig mer globalisert verden.

Mediene formidler dette hver eneste dag, og enten redaktøren liker det eller ikke er også Nordlys med i denne prosessen. Et sentralt område for nasjonsbygging er å skape en felles, nasjonal identitet. Hele sportsjournalistikken er bygget rundt en slik tenking ved ukritisk å framheve den nasjonale «vi er best»-holdningen. «Det er typisk norsk å være god», sa Gro en gang.Nordlys er kanskje den avis her i landet som klarest driver moderne nasjonsbygging i sin journalistikk og ikke minst i sine kommentarer. Det er nok å minne om journalistikken rundt OL til Tromsø i 2018, der mange har beskyldt avisa for rein kampanjejournalistikk.

Styrke og stolthet

Avisa har sterke meninger om Nord-Norges plass, og søker å bygge opp nordområdene som «framtidens land». Avisa driver til og med samisk nasjonsbygging ved å sponse arrangementer som Riddu Riððu. Redaktoren behøver etter min mening ikke å skjemmes over en slik journalistikk når man samtidig tar vare på sine kritiske forpliktelser. Den gir nordlendingene et mye tryggere ståsted.

Det er noe av dette Sámi Radio kunne lære. Være kritisk og pågående, men samtidig framheve de mange positive sidene ved Sápmi. Dette bygger opp styrken og stoltheten i den unge samiske nasjonen.