Forslag om tildeling og inntak av heroin under medisinsk tilsyn har lenge blitt tiet i hjel, og siden latterliggjort, men nå begynner ideen for alvor å bli debattert i Norge, etter lenge å ha vært oppe til debatt i andre land i Europa.

Erfaringer fra Sveits tyder på at en slik politikk kan føre til en dramatisk reduksjon i rekrutteringen av nye heroinbrukere. I tillegg kan kontrollert distribusjon av stoffet gi de som fortsatt bruker det et tryggere og sunnere liv, og redusere antallet overdoser til en brøkdel.

En skal være forsiktig med å presentere «mirakelløsninger» på et sammensatt problem, og det er ikke sikkert at alle disse erfaringene kan overføres på den norske virkeligheten. Den sveitsiske modellen bør likevel diskuteres grundig og det bør settes i gang forsøk i Norge som kan gi oss en pekepinn på om dette er veien å følge.