Nei til nye spilleautomater

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

De gamle spilleautomatene skapte mange spilleavhengige. Med bakgrunn i stortingsvedtak i 2003 om innføring av et nasjonalt automatmonopol, og dommen i EFTA- domstolen i 2007 har Norsk Tipping fått i oppdrag av Kirke- og kulturdepartementet å gradvis innføre nye, såkalte «snille» automater/terminaler.

DEL

Regelverket for godkjente spill er kraftig innstrammet, det er forbud mot enkelte spill som skapte problemer og det er etablert felles strenge nasjonale regler for spill. Antallet automater vil bli redusert i forhold til tidligere – og stedene for utplassering av de nye automatene vil også bli begrenset.

Utplassering av de nye spilleautomatene startet i august 2008 med en pilotperiode fram til desember 2008. Da startet utplasseringen av de øvrige spilleautomater, og denne vil fortsette fram til sommeren 2010. Til sammen skal det settes ut cirka 7000 automater, og utplasseringen vil være ferdig i løpet av 2010.

Norsk Tipping har startet rekrutteringsprosessen av nye lokalinnehavere. Innehavere av kiosker og storkiosker samt serveringssteder som pub, bar, restaurant, kafé og hotell. Andre steder som egner seg for spillvirksomhet og som ikke er i konflikt med de nye forskriftene vil også være aktuelle.

Flere har satt spørsmålstegn ved utplassering av de nye automatene, og flere kommuner har uttrykt skepsis til at automatene utplasseres i deres kommune. Nordreisa Arbeiderparti støtter denne skepsisen. Vi har ingen tro på at de nye tiltakene som gjøres vil begrense spilleavhengighet.

Med bakgrunn i dette fattet Arbeiderpartiet årsmøte 26. april i sak 10/09 følgende vedtak: «Nordreisa Arbeiderparti ønsker ikke at de nye automatene skal utplasseres i kommunen – og oppfordrer det lokale næringslivet til ikke å plassere nye spilleautomater i sine lokaler.»

Nordreisa kommunestyre skal behandle innspillet fra Nordreisa Ap i møte 18. juni, sak 48/09. Vi håper kommunestyret fatter et likelydende vedtak – og at næringslivet i Nordreisa følger denne oppfordringen. La oss stå sammen om å bli en automatfri kommune.

Artikkeltags