Dette er selvsagt en fleip, ettersom det ikke sier noe som helst. Men det er forståelig at spørsmålet kan stilles ettersom mediene er nærmest totalt fraværende når det gjelder kysten og kystens næring.

Det er altså to alminnelige norske ord. Mussa er sild i første leveår, fisket med not, ca. fem til ti cm lang.

Mengdemål oppgitt i fiskerimelding: Skjepper, cirka 20 liter, eller hektoliter = 100 liter.

Stamp: Forskjellige størrelser, men mest vanlig laget ved å sage en tønne tvers over. En tønne tar cirka 120 liter og følgelig en stamp cirka 60 liter. Brukes til å egne line i. Kan inneholde 150 til 600 angler, alt etter hvilket fiskeslag det fiskes etter.

Når fiskerimeldinga opplyste om hvor mange kilo fisk det var fisket pr. stamp, så hadde de som var interessert i dette et ganske godt bilde på hvor rikt fisket var på det oppgitte fiskefelt. Dette ble opplest i fiskerimeldingen hver dag, under Lofotfisket spesielt hver kveld, og det ble referert i avisene. Det var viktig informasjon for en viktig næring, og for det øvrige samfunn.

Nå blir det ikke plass til slikt i mediene. Man skal ha plass til fotball – må vite. Men Mussa på stampen er fleip eller tull.