Senest for vel en uke siden ba jeg Sametinget om å iverksette en kartlegging av omfanget av disse lovbruddene. Jeg er derfor fornøyd med at Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i Nordlys 25.01.08 erkjenner at det foregår et omfattende lovbrudd i offentlig forvaltning når det gjelder samisk språklov, og at han nå lover å rydde opp.

Samisk språklov gir alle rett til å bruke samisk i kontakt med offentlige organer i det samiske forvaltningsområdet. I tillegg skal lover, kunngjøringer og skjemaer som har betydning for samer, oversettes til samisk. For meg som sametingsrepresentant er det totalt uholdbart at samisktalende ikke skal ha et like godt tilbud som norsktalende. Jeg minner om at det er over 18 år siden språkloven ble vedtatt. Det er ganske utrolig at man i løpet av disse 18 årene ikke har klart å etablere et tilfredsstillende samiskspråklig tilbud.

Det samiske språket er i en sårbar situasjon. Det er derfor viktig å gjøre samisk språk synlig, og øke bruken av samisk på ulike nivåer og i så mange sammenhenger som mulig. Her har offentlige institusjoner og sentrale myndigheter et spesielt ansvar. I dag er Internett meget sentralt i publikums kontakt med offentlig forvaltning. Jeg forventer derfor at man tilrettelegger for bruk av samisk også der.