Viktige saker har vært på dagsorden – blant annet globalisering, klimaendringer, næringsutvikling og samarbeid over landegrensene. Viktige saker også ut fra et samisk perspektiv. Til tross for dette har ikke Sametingene blitt funnet verdig en plass blant de hundre rundt møtebordet.

Ministrene og de høye herrer fra sør har tydeligvis glemt at samiske næringer er de viktigste brukerne av de arealene de nylig har reist gjennom. Og både Norge, Sverige og Finland har glemt hva de har til felles: samefolket.

Utelatelsen av samiske representanter på møtene speiler dagens situasjon ganske godt. Samene blir fortsatt oversett når det gjelder utviklingsprosesser i våre egne områder. Det er skremmende at samiske representanter ikke blir invitert til å delta på møter som er viktige for utviklingsprosessen av våre hjemsteder, og det sier alt om den diskrimineringen som fortsatt pågår.

Kan vi stole på at konsultasjonene om den nye mineralloven og om andre viktige saker blir reelle konsultasjoner, når myndighetene ellers ikke husker på å invitere samiske representanter til å delta i viktige prosesser?

Så, Fredrik, Jens og Matti: gjør plass for samene, både i deres Mini-Davos, og gjennom å få på plass en felles samepolitikk i Nordisk samekonvensjon.