Mest fargerik - og mest undertrykkende?

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I Nordlys lørdag 13. juni var det en artikkel fra Stakkevollan skole (side 6) med overskrift: «Stakkevollan skole stolt over sitt kulturmangfold – Mest fargerik». Et stort bilde viser barn og noen voksne i ulike klesdrakter. Her er både bunader, samekofter og barn med hijab.

DEL

Lengst til høyre i bildet ser vi et barn iført en burka. Det er helt forkastelig og totalt uakseptabelt at en norsk skole, og en norsk rektor, tillater at et barn blir iført verdens mest kvinneundertrykkende klesplagg.

Det er vår plikt – både gjennom ord og handling – å vise at både kvinner og menn er likeverdige individer med selvstendig identitet. Da kan det ikke aksepteres at et barn blir kledd i burka.

Hva viser det? Jo, det kan av mange oppfattes som at skolen, med rektor i spissen, gir aksept for at dette er et akseptabelt klesplagg.

Selv om vi er i 2009, er kvinner i mange land fortsatt sett på som mindreverdige individer i forhold til menn. Bruk av burka er et synlig eksempel på dette. Klesplagget bidrar til å slette ut kvinnens identitet.

Det er positivt med kulturelt mangfold, men vi må ikke glemme våre norske verdier. Likeverd og ytringsfrihet er to grunnleggende pilarer.

Å akseptere at barn blir iført plagg som til de grader symboliserer kvinneundertrykkelse – det er ingenting å være stolt av. Det er etter mitt syn et uttrykk for mangel på forståelse og respekt for de verdiene vi har i Norge – og en totalt misforstått toleranse overfor land/religioner som systematisk undertrykker kvinner.

Jeg håper både rektor og lærere ved Stakkevollan skole for øvrig tenker grundig gjennom hvordan den norske skolen skal ivareta et kulturelt mangfold – uten tap av våre norske verdier.

For framtiden håper jeg de også tydelig tar avstand til alt som bidrar til kvinneundertrykkelse – både her i Norge og i verden for øvrig.

Artikkeltags