Folk bruker mye egg i hverdagen, og enda mer i påsken. Mange tenker kanskje ikke over at det er levende skapninger som klekker disse eggene til oss, og at hønene faktisk er individer og ikke eggmaskiner? Barna våre kan fortsatt kose seg med eggmaling til påske; vi kan kjøpe treegg eller papiregg på hobbybutikker. Kan vi ikke fortelle dem at vi i stedet for egg fra høner bruker papiregg og treegg, og at det er fint for hønene?