Først kritiserer Friis mediene for å ha gått korstog mot Skjervøy kommune angående Industriparken og Skjervøyterminalen. Friis, du er ikke lite frekk når du kritiserer mediene for å gi Skjervøys befolkning et godt innblikk i hva som egentlig skjer i de forskjellige næringssaker Skjervøy kommune er involvert i.

Det er jo Kystpartiets ordfører Roy Waage som ønsker å holde alt hemmelig slik at Skjervøys befolkning ikke får innsyn i hvor mye skattebetalerpenger som blir brukt til slike prosjekt. Jeg synes mediene gjør en utmerket jobb, og håper at både Framtid i Nord og andre medier husker dette til valget når Kystpartiet trenger mediene.

Tapte skattepenger

Videre skriver Ottar Friis: «Da er det gledelig at de troverdige politiske grupperingene i Skjervøy står ved sine disposisjoner, og samtidig innser at det er en risiko i alt man gjør».

For meg ser det ut som om det er bare én politisk gruppering i Skjervøy kommune som ser akkurat den risikoen, og det er Fremskrittspartiet. Videre synes jeg denne blandingen av roller som ordfører Roy Waage gjør er meget uheldig. Han er både ordfører og leder i Industriparken AS. Er det virkelig slik at Kystpartiets leder Ottar Friis tror at kommunen skal være en bremsekloss for næringsutvikling i Skjervøy, og at Skjervøy kommune skal drive alt? Du burde skamme deg.

Dobbeltmoral

Og så skriver Ottar Friis: «Nedbygging av lokalsamfunnet betyr også tapte skattepenger. Ikke bare fra de som har sitt daglige virke i tilknytning til anlegget, men også fra andre som bor og jobber der. (Arnøybruket)»

Ja, Ottar Friis, det er noe du og ordfører Roy Waage burde ha tenkt på før dere drev Maritim Mobil ut av lokalene med sine 30 ansatte. Hva tror du de ansattes familier sier, og hvilke konsekvenser får ikke dette for dem? Og kan Waage og Friis tenke seg hvor mye de 30 arbeidsplassene og verdiskapningen fra Maritim Mobil gjør for skjervøysamfunnet?

Frp og Høyres løsning

Når Ottar Friis skriver: «Her har Frp og Høyre sin egen løsning på en vellykket: Hvis vi ikke gjør noe så gjør vi heller ingen feil, la markedet bestemme så får alle som fortjent».

Stakkars kystpartileder Friis. Er det virkelig sånn at Skjervøy kommune skal være med på å subsidiere driften i Årviksand slik at andre aktører ikke slipper til? Og tror du dessuten at Skjervøy kommune har økonomi til å subsidiere all drift i Årviksand, eller andre utkantsteder?

Nei, da tror jeg nok at staten er den rette instans, og ikke kommunen. Er det ikke liv laga, så legg ned. Man skal jo ikke holde kunstig liv i foretak (private) med skattebetalerens penger om foretakene ikke har livets rett. Det vil være galskap og pengesløseri.

Ottar Friis synes Roy Waages innsats er beundringsverdig. Ja, alle synes vel best om sine egne