Gå til sidens hovedinnhold

Kvensk språkreir i Tromsø?

Artikkelen er over 14 år gammel

Kainun institutti – Kvensk institutt, det nasjonale senteret for kvensk språk og kulltur i Børselv, har nå påbegynt arbeidet med å revitalisere det kvenske språket. Behovet for revitalisering er akutt og høyst aktuelt, og uten aktive tiltak vil kvensk språk dø ut.

Den viktigste målgruppen i dette arbeidet er barn og instituttet ser på igangsetting av språkreir som et viktig og nødvendig tiltak som bør komme i gang så snart som mulig.

Språkreir har vist seg å være et effektivt virkemiddel i arbeidet med revitaliseringen av truede minoritetsspråk der den naturlige overføringen fra en generasjon til den neste er brutt. Metoden ble startet av maoriene på New Zealand i 1982. Maoriene lyktes i sitt revitaliseringsprosjekt og metoden har spredd seg til andre områder, blant annet til enaresamene i Finland og til karelerne i Russland.

Et språkreir er et barnehagetilbud der minoritetsspråket står helt sentralt og der språklige aktiviteter vektlegges spesielt. Barna vil her høre og lære målspråket i naturlig kommunikasjon med voksne. Barna kan bruke sitt førstespråk, men vil bli oppmuntret til å bruke språkreirspråket.

Et slikt tiltak krever bevisste og aktive foreldre og et lokalmiljø som støtter barna i tilegnelsen av det nye språket og i å få styrket sin identitet og tilhørighet til en bestemt etnisk gruppe.

Kainun institutti – Kvensk institutt er nå i kontakt med Porsanger kommune, Tromsø kommune og kvenforeningene i Tromsø og Vadsø med tanke på oppstart av språkreir.

Det første språkreiret kan komme i gang ved Børselv oppvekstsenter i Porsanger kommune allerede fra høsten 2007. Som en forberedelse arrangeres det nå språkkurs og månedlige familiekafeer for aktuelle språkreirfamilier og lokale språkbrukere.

Nøkkelen til at kvensk språk også vil høres i framtiden ligger hos barna og et språkreir vil være en unik mulighet for å virkeliggjøre dette. Vi oppfordrer derfor foreldre som kunne tenke seg et slikt tilbud i Tromsø til å kontakte Kainun institutti – Kvensk institutt på telefon 452 03978 ellerGeir Storjord på telefon 930 25589.