Dette området er nå omringet, og det pågår intensive kamphandlinger mellom LTTE og den srilankiske hæren her. Det er allerede mange barn, kvinner og eldre folk som har blitt ofre for krigshandlingen i dette ørlite omringede området.

Regjeringen på sin side har sagt at de ikke kan bry seg om folk som ikke kommer seg ut av dette området før det settes i gang et omfattende og sluttførende angrep. Med andre ord betyr dette at de fraskriver seg ansvaret for folk som befinner seg i dette området.

Siden offensiven startet i området Vanni, som ligger nordøst på Sri Lanka, har folk måttet flytte fra sine hjem og søke ly på det ene stedet etter det andre, dag etter dag, frivillig eller ufrivillig. Ved hærens framgang inne i området ble folk endelig kjørt til et lite område uten mulighet til å komme ut av det.

Kampene må stanses, og folk må få tilstrekkelig tid – og ikke minst lov – til å flytte ut av området og til et trygt sted. Dette stedet må respekteres som fredssone av begge sider.

Med indisk støtte, fasiliteter og velsignelse på sin side vil regjeringsmakten aldri stanse denne krigen. Da kommer spørsmålet om hvem som skal redde sine folk ut av krigens grusomheter.

Svaret er selvfølgelig de som «kjemper» for sine egne folk, må oppfordre folk om å gå ut av området der det foregår harde kamper. De må la folk komme ut av krigsområdet. Anklagene om at uskyldige sivile folk brukes som menneskeskjold, kan unngås ved å vise at de lar folk komme seg ut av dette området.

Vi krever derfor at regjeringen må stanse krigshandlingene. La folk komme ut av områdene. Vi vil ikke at uskyldige sivile folk skal bli ofre for krigshandlinger mellom den krigførende hæren og LTTE.

Internasjonal observatører sørger for at folk blir behandlet på en verdig måte når de kommer ut av krigsområdet.