KrF ser muligheter i nord

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Siden Bondeviks samarbeidsregjering i 2005 la fram stortingsmeldingen «Muligheter og utfordringer i nord», har vi fått en ny giv i nordområdepolitikken. Kristelig Folkeparti er glad for at dette engasjementet deles på tvers av partigrenser.

DEL

Vi har store naturressurser i nord, både fisk og petroleum. Det gir oss òg store muligheter – og samtidig et stort forvalteransvar.

Vi vil få økende skipstrafikk på grunn av issmeltingen i de nordlige farvann. Det er løfterikt, men samtidig krever det økt beredskap for å kunne takle ulykker og forlis. Både Russland og andre stormakter har interesser i nordområdene. Det reiser utfordringer når det gjelder sikkerhet.

Framfor alt ser Kristelig Folkeparti de store mulighetene for vår nordlige landsdel – og for økt nærområdesamarbeid. Også utenrikspolitikken må brukes til å sikre at optimismen i nord blir vekslet inn i praktiske resultater – vekst i næringslivet, nye arbeidsplasser, bedre kommunikasjoner, vern om miljøet og de fornybare ressurser som gjør nordområdene så enestående.

Artikkeltags