Kraftlinje gjennom hele Finnmark

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Kraftutbygging utgjør enorme verdier, og over 70 prosent av Norges potensial for vindkraft på land er i Finnmark. I dag stopper kraft-Norge i Balsfjord; nord for Balsfjord har vi ikke 420 kV kraftlinje. Potensielle vindkraftverk i Finnmark lar vente på seg, fordi strømmen ikke kan fraktes videre sørover, og større industriprosjekter lar vente på seg fordi kraftnettet allerede ligger på bristepunktet.

DEL

Alle vil ha strøm, men de færreste vil ha vindturbiner, vannkraftverk eller kraftlinjer.

I disse dager leverer Statnett inn søknad om konsesjon for å forlenge 420 kV linje fra Balsfjord til Skaidi på grunn av Goliat-utbyggingen. Allerede har den planlagte kraftlinjen møtt motstand, blant annet fra reindriften.

Vi mener det er på høy tid at Finnmark også meldes inn i energi-Norge. EU diskuterer i disse dager Fornybardirektivet, og har lansert sitt 20-20-20 mål. Også Norge vil få forpliktelser om å øke sin produksjon av fornybar strøm, og det er vanskelig å se hvordan man skal nå disse forpliktelsene uten å ta i bruk mulighetene som ligger i Finnmark.

Stortinget har bedt fylkeskommunene om å lage regionale vindkraftplaner. Finnmark fylkeskommune er i gang med å utarbeide en energiplan for Finnmark. Vi skal ikke ha vindmøller på hvert et nes, det er bedre å ha noen store vindmølleparker enn mange små. Det er viktig at det legges politiske føringer på en slik storstilt satsing.

En forutsetning for at vindmøllene reiser seg er kraftlinjer. Statnett har lagt fram en plan hvor den planlagte 420 kV linja til Skaidi skal videreføres til Varangerbotn innen 2025. Med en så lang tidshorisont er det vanskelig å få realisert større vindkraftprosjekter i fylket de nærmeste 15 år.

Goliat-prosjektet skal blant annet produsere en del av strømmen sin med en gassturbin ute på feltet. Det er ikke strøm nok på land for å kreve at de kun skal bruke elektrisk kraft fra land. Finnmark er på tur inn i petroleumsalderen, og dersom man skal kreve at framtidige utbygginger skal bruke elektrisk kraft må vi ha kraft de kan bruke.

Det er lett å være motstander i politikken. Motstander av vindmøller, eller motstander av kraftlinjer. Heller sjelden blir det utvikling av motstand. Vi er for fornybar kraft, og ønsker den nye 420 kV linja velkommen til Finnmark. Vi deltar gjerne i debatt om trasévalg og hvordan slike utbygginger i minst mulig grad skal være til ulempe, men skal mulighetene tas i bruk må infrastrukturen være på plass.

La oss koble Finnmark på det energiske Norge!

Artikkeltags