Kompetansesenter for kronikere

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Samisk legeforening har foreslått å opprette et nasjonalt samisk kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom.

DEL
Dette er et forslag Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter. Vi mener at et slikt kompetansesenter må være et nasjonalt tilbud til samiske kronikere i alle aldre og deres pårørende. Vi vet at samiske pasienter som lider av kroniske sykdommer ofte ikke får den informasjonen de har krav på, på grunn av manglende språk- og kulturkunnskaper hos hjelpeapparatet. Det gjelder også opplæring i å mestre sykdommen. Dette er en situasjon som ikke er Helse-Norge verdig og som vi ikke kan leve med i lengden. Derfor støtter vi forslaget fra Samisk legeforening om å opprette et eget nasjonalt samisk kompetansesenter for kronikere.

Artikkeltags