Dette er et forslag Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter. Vi mener at et slikt kompetansesenter må være et nasjonalt tilbud til samiske kronikere i alle aldre og deres pårørende. Vi vet at samiske pasienter som lider av kroniske sykdommer ofte ikke får den informasjonen de har krav på, på grunn av manglende språk- og kulturkunnskaper hos hjelpeapparatet. Det gjelder også opplæring i å mestre sykdommen. Dette er en situasjon som ikke er Helse-Norge verdig og som vi ikke kan leve med i lengden. Derfor støtter vi forslaget fra Samisk legeforening om å opprette et eget nasjonalt samisk kompetansesenter for kronikere.