Klimaplan for fremtiden

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Regjeringen har lagt frem tidenes mest ambisiøse klimaplan. Aldri tidligere har noen norske regjering satt så mye fokus på miljø- og klimaspørsmål. Aldri tidligere har noen regjering levert så mye i forhold til å redusere klimautslipp. Og aldri tidligere har noen regjering lagt til grunn så ambisiøse mål for sin miljø og klimapolitikk.

DEL

Vi skal altså kutte Co2-utslippene tilsvarende 30 prosent av våre utslipp innen 2020, vi skal overoppfylle Kyotoforpliktelsene med å kutte 10 prosent mer innen 2012 og vi skal være karbonnøytrale innen 2050.

Troverdige

Vi får ikke med resten av verden dersom vi ikke selv er troverdige og kutter betydelig hjemme. Derfor har vi nå lagt opp til svært ambisiøse nasjonale klimamål.

Når regjeringen går inn med milliarder for å få utviklet teknologi for CO2-håndtering som kan tas i bruk over hele verden, så vil dette ha en betydelig global effekt selv om det ikke får så mye å si for Norges utslipp alene. Når vi nå internasjonalt jobber iherdig for en ny, forbedret Kyoto-avtale etter 2012, og er tydelige på at vi vil betale mye for å få ned de samlede utslippene i verden, så vil det ha langt større effekt på klimaet om vi lykkes, enn det vi klarer å få til her hjemme.

Ny Kyotoavtale

Men det viktige er ikke hva vi kan kutte isolert sett i Norge. Det som er viktig er hva vi kan bidra med som gjør at vi kan kutte mest klimautslipp i verden. Som kjent kjenner ikke klimautslippene noen grenser. Derfor er det for eksempel ikke noe poeng å bidra til å legge ned industri i Norge som så flytter til et annet land å forurenser mer. Det som trengs er store men balanserte kutt innenfor en internasjonal klimaavtale – Kyoto. Derfor er det helt avgjørende hvordan vi kan få til en ny Kyotoavtale for perioden etter 2012. Her blir det ikke minst viktig å få med alle de landene som i dag ikke er en del av Kyotoavtalen for eksempel USA, Kina og India.

Der opposisjonen nå romler med tomme tønner, handler vi. Vi utvikler Co2-håndtering på gasskraftverk, tilslutter oss et strengt klimakvotesysem og satser historisk på fornybar energi. I tillegg har vi satt i gang avgiftsomlegging på, satses historisk på jernbane og innfører sektorvise klimahandlingsplaner.

Regjeringens klimahandlingsplan viser at den leverer og innfrir de store forventningene det er stilt til Norges klimaengasjement.

Artikkeltags