Samisk høgskole representert ved ulike aktører (forskere, rektor, lederen for journalistutdanningen) mener at Sámi Radio er altfor kritisk og har ensidig negativ vinkling på sakene som presenteres. Senere er de samme aktørene drevet til retrett og mener ikke lenger at Sámi Radio er altfor kritisk, men bare altfor negativ. Samisk høgskole mener at «Sameradioen svekker samefolkets verdighet» og sameradioen «har en enerådende posisjon til å lage fortellinger som konstruerer virkeligheten».

Samisk høgskole mener at Sámi Radios dekning av nedleggelsen av grunnsteinen for nyhotellet i Kautokeino og mobilselskapet Chess' femårsjubileum i Kautokeino var ensidig negativt fokusert. Begge sakene har preg av «snill» journalistikk, nærmest å regne som gladmeldinger. «En gledens dag for Kautokeino» fortalte vi i Oððasat (11. april). Også femårsjubileet for Chess ble omtalt positivt, og det nyetablerte samiske tilbudet ble presentert i våre sendinger og på internett. Men vi verken kan eller vil lukke øyne og ører når det stilles spørsmål ved sametingspresidentens deltakelse ved disse anledninger.

Det er Magnhild Mathisen fra Arbeiderpartiet som stiller seg kritisk til sametingspresidentens deltakelse ved Chess-jubileet. Det er altså ikke Sámi Radio som «mener at sametingspresidenten ikke skal blande seg bort i private virksomheter». En viktig del av medienes oppgave er å bringe til torgs ulike synspunkter, og Sámi Radio akter fortsatt å gjøre det uten å drive politisk sensur på meninger og utspill som ikke faller i smak. Det er sikkert derfor Sámi Radio har så stor troverdighet hos sitt publikum. Hele 81 prosent av samene har et godt inntrykk av NRK Sámi Radios nyhets- og aktualitetsprogram når det gjelder troverdighet.

Utdanningsinstitusjoner bør se det som sin oppgave å ta til seg informasjon og kunnskap. Så også samisk høgskole. I fem år har Sámi Radio fulgt opp planene om nyhotellet i Kautokeino. I like mange år har vi fortalt om hvilke problemer mangel på hotell i Kautokeino skaper. Det som høgskolen savner i vår dekning i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen, har vi gjort gjennom mange år. Det er også lov å spørre seg om finansieringen av nyhotellet hadde vært i boks uten den publisitet som Sámi Radio de siste årene har skapt om hotellbehovet i Kautokeino.

Nasjonalistisk

I en artikkel i Altaposten 11. mai hevder Odd Mathis Hætta at Sámi Radio er ukritisk og nasjonalistisk, altså nesten en motsatt konklusjon av den som Samisk høgskole er kommet til. At Altaposten opphøyer Hættas meninger til særlig viktige ved å fortelle at han har vært mangeårig sjef i Sámi Radio får stå for avisens regning. Odd Mathis Hætta skal naturligvis, i likhet med andre, få lov å synse og mene, men det er 24 år siden Odd Mathis Hætta var sjef for Sámi Radio som dengang hadde 15 ansatte og knapt én times radiosending om dagen. Det må da være måte på hvilken autoritet Altaposten tillegger Hætta fordi han engang for lenge lenge siden var sameradiosjef.

Hættas eksempler om nasjonalistisk innhold forblir udokumentert. Det at NRK sender sametingspresidentens nyårstale og at NRK markerer samefolkets dag med sameflagg i hallo-studio, kan knapt kalles nasjonalistisk. Jeg oppfatter heller ikke bruk av samisk språk i samisk barne-TV som særlig nasjonalistisk.

Når Samisk høgskole og Odd Mathis Hætta nå har fått bringe fram sine følelser om Sámi Radios programvirksomhet, kan det være på sin plass å fortelle hva vårt publikum mener. TNS Gallup i samarbeid med NRKs Forskningsavdeling gjennomfører hvert år en undersøkelse hvor det samiske publikum sier sin mening om NRKs samiske programvirksomhet.

Godt inntrykk

Blant de 705 personene som er intervjuet sier 53 prosent at de har et godt inntrykk av Sámi Radios nyhets- og faktaprogrammer når det gjelder å bedrive kritisk og uredd journalistikk. Dette er nesten dobbelt så mange som de som mener at de har et dårlig inntrykk (28 prosent) av vår evne til å bedrive kritisk og uredd journalistikk. Sammenlignet med Samisk høgskoles syn om at vi er negativ og kritisk, og Odd Mathis Hættas syn om at 99 prosent av det vi serverer er ukritisk, sier vårt publikum at sannheten er omtrent midt imellom.

Lederen for den samiske journalistutdanningen ved Samisk høgskole, Arne Johansen Ijäs, ønsker at samiske journalister skal opptre som nasjonsbyggere. Jeg er uenig i dette synet og synes det er trist at de som er ansvarlige for utdanning av samiske journalister ikke synes at de nyutdannede skal arbeide som journalister, men som nasjonsbyggere.

Til slutt: Sámi Radio tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger og kritikk på det programtilbudet som vi lager. Vi gjør det i større elle mindre grad hver eneste dag. Og vi diskuterer også programmene våre i forhold til den kritikken som reises. Men det betyr ikke at vi alltid er enige i kritikken som fremmes.