De argumenterer for demokratiutvikling – men vil ikke sende sakskomplekset ut på høring til den partene det angår. Ja, institusjonene skal bli hørt, sier sametingsråd Hilde Nyvoll, men først etter at meldingen er vedtatt og sametingsrådet har fått fullmakt til å gjennomføre sine forslag.

De argumenterer med ILO-konvensjonen i hånden for større selvstendighet i forhold til regjeringen, men knytter samtidig et stramt grep omkring egne institusjoner uten at de ser seg selv som det samme myndighetsproblemet.

De argumenterer for en armlengdes avstand til institusjonene, men handler i prinsippet motsatt. De understreker at de ikke skal styre noe som helst, men sier samtidig det er prinsipielt mest riktig at Sametinget involverer seg sterkere i utviklingen av institusjonene gjennom styreoppnevninger, tvangssammenslåinger og organisasjonsmodeller.

De argumenterer for åpenhet mot norske institusjoner innenfor høyere utdanning for ikke å risikere at det samiske lukkes inne, og at allmennheten verken får kunnskap eller interesse for det samiske. Samtidig foreslår de i fullt alvor å løsrive og isolere den aller største samiske mediebedriften, Sámi radio, fra NRK. Sámi radio som i dag har unike muligheter til å produsere og selge inn samiske saker til de øvrige norske redaksjonene i NRK, slik at allmennheten faktisk kan få økt interesse og kunnskap om det samiske.

Institusjoner som ikke vil gjøre slik sametingsrådet foreslår, trues med å miste støtte fra Sametinget. Og dersom Sametingets flertall ikke vil vedta meldingen, truer presidenten med å ta sin hatt og gå. De argumenterer for selvbestemmelse, men skal selvbestemmelsen bare være toppstyrt og utgå fra Sametinget? Hva slags demokratiutvikling er det?