<i>«Vårt Land mistenkeliggjør Gelius»</i>

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Prest er sjokkert over involvering i ansettelsesprosessen.

DEL

Leserbrev Prest Einar Gelius har søkt soknepreststillingen i Andørja og Ibestad menigheter og folk i bygda går i fakkeltog for sin potensielt nye prest. Stiftsdirektør Oddgeir Stenersen i Nord-Hålogaland bispedømme sier at engasjementet gjør inntrykk, men at det naturligvis er bispedømmerådet som ansetter. Slik er systemet og det er all grunn til å ha tillit til at bispedømmerådet behandler søkeren Gelius som andre søkere og går til vedtak etter et grundig forarbeid (referanser, intervju, innstillinger fra menighetsråd og prost og drøftelser i rådet).

Mange engasjerer seg i denne saken, ikke minst sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes. Han oppfordrer bispedømmerådet om ikke å la seg rive med av det folkelige engasjementet, men forsøker samtidig på sin måte å advare mot at Gelius ansettes.

Det som sjokkerer meg hos Simonnes er ikke hans indirekte forsøk på å påvirke en ansettelsesprosess, men at han uten blygsel mistenkeliggjør Gelius sitt motiv for at han i sin tid trakk seg som sokneprest i Vålerengen menighet. Redaktøren slår fast at soknepresten i en eventuell rettssak ville miste kappe og krage og viser til et brev Oslo bispedømmeråd sendte Gelius i november 2010. Jeg vet ingen ting om hva som sto i dette konfidensielle brevet. Det synes som om Helge Simonnes med den største selvfølge både kjenner innholdet og bringer det videre. Mister han ikke dermed litt av sin troverdighet som en forkjemper for tillitvekkende lederatferd?

At Gelius gikk av som sokneprest kunne like gjerne handle om den store menneskelige belastningen det er å stå i medienes drev slik som han gjorde denne tiden. Eller at det var av hensyn til familien. Eller at det handlet om en omforent forståelse med arbeidsgiver om at det i en arbeidsrettssak bare finnes tapere. Det kan uansett tjene Gelius like mye til ære som til skam at han sluttet i Vålerengen.

Jeg kjenner ikke til de bakenforliggende årsakene til Gelius sin avgang, men jeg kjenner et gufs av mistenkeliggjøring i Simonnes sin artikkel.

I januar 1961 skrev forfatteren Sigbjørn Hølmebakk sin berømte artikkel om «Brønnpisserne».

Hvorfor kommer jeg på dette nå?

Jeg kjenner ikke til de bakenforliggende årsakene til Gelius sin avgang, men jeg kjenner et gufs av mistenkeliggjøring i Simonnes sin artikkel.

Artikkeltags