På nettsida fra Universitetet i Tromsø finner jeg også nyhetsoverskriften «Vanskelig å flytte Eiscat». Det står at beslutningen om utvikling av en næringspark i Ramfjordmoen kan tas lokalt, men kan forkastes på departementsnivå. Grunnen er EISCAT-anlegget, hvor en halv milliard kroner ligger investert. Så langt innledningen, mer kan finnes om en går inn på nettsidene til Universitetet.

Hvem vet hva Eiscat egentlig er? Hvis det er en installasjon som de demokratisk valgte ikke har noen innflytelse på, hvem er det da vi har latt få bygge og etablere seg på Ramfjordmoen?

Spørsmålet er betimelig – og relevansen grundig dokumentert i boka «Makten bak makten» skrevet av Per Aslak Ertresvåg som i en årrekke ledet Venstres Pressebyrå og blant annet har utgitt flere bøker. Generalmajor Torkel Hovland skriver i forordet at «Ertresvåg avdekker i denne boken at hemmelig, samfunnsskadelig konspirativ virksomhet, som den Lund-kommisjonen eksponerte en flik av, nå har et omfang og en bredde som truer vår vestlige sivilisasjon. Vår drøm om en multinasjonal folkerettsbasert verden styrt gjennom FN-pakten kan neppe oppnås hvis vi ikke får bukt med kreftsvulstene som er skapt av en skjult og hensynsløs maktelite med økonomisk og politisk makt som drivkraft og mål. (¿..) Utnyttelse av den teknologiske utvikling som skaper uanede muligheter for klandestin overvåking, propaganda og effektiv manipulasjon, har åpenbart vitalisert en virksomhet som tidligere var begrenset til personlige intriger i det lukkede rom.» Sitat slutt.

Ertresvåg skriver i kapitlet «HAARP – et vær og tankekontrollsenter?» om et enormt radioteknologisk anlegg som har reist seg i Alaskas villmark. Mens myndighetene sier at det er et anlegg med sivile forskningsoppgaver, hevder kritikerne at det er et anlegg med muligheter til å manipulere både været på kloden og menneskers psyke. Og på side 167 står nevnt «det nokså anonyme Max Plank-anlegget nord for Tromsø» – et anlegg med 100 megawatts styrke. Eiscat betyr European Incoherent Scatter Scientific Association. Ertresvåg legger til at for norsk offentlighet er bruken av dette anlegget nokså ukjent.

Har samtidens merkelige vær- og klimaendringer noen slags forklaringer her?

Jeg anbefaler alle som tar sitt demokratiske ansvar på alvor å kjøpe og lese denne velskrevne og uhyre viktige boka, som er utgitt på Koloritt forlag. Den må kunne skaffes av alle bokhandlere, og er for øvrig gitt ut i sitt 3. opplag.