Utvalget påpeker selv at de løsninger som foreslås for Finnmark trolig vil kunne være aktuelle for sjøsamiske områder ellers i landet også.

Som sametingsrepresentant fra Nord-Troms, mener jeg at det er helt klart at folk her har samme rett til å fiske i havet som folk i Finnmark. Jeg forventer at det kommer et tilsvarende lovforslag om rett til fiske i Troms også.

Kystfiskeutvalget ble bedt om å foreta en historisk gjennomgang og å foreslå en ny lov om samers og andres rett til fiske i Finnmark. Utvalget foreslår at alle som bor langs fjorder og kysten av Finnmark skal ha en lovfestet rett til å fiske i havet. Hele kystbefolkningen drar med andre ord nytte av de samiske rettighetene.

At ikke bare samer, men hele kystbefolkningen får nyte godt av rettighetene er bra. Det er i tråd med Norske Samers Riksforbunds langvarige fiskeripolitikk. Rettighetene som foreslås er basert på historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Det er positivt at samiske rettigheter kan brukes til å forbedre forholdene for hele befolkningen på kysten.