Heroinassistert behandling foregår ved at heroinavhengige som ikke kan få hjelpen de trenger på andre måter får injisert lovlig framstilt heroin av kvalifisert helsepersonell på egne helsestasjoner. Behandlingsmåten praktiseres i mange land, deriblant Sveits, Spania, Tyskland, Belgia, Nederland, England og Canada.

Før behandlingen begynte, møtte behandlingsmåten mye motstand, men etter at resultatene ble kjent har både fagfolk, politi og politikere snudd i saken. Ved vinterens folkeavstemning i Sveits var det store flertall i alle de 26 kantonene for å fortsette med behandlingsmåten. I Danmark ble den vedtatt med et historisk flertall i Folketinget. Flere av landene som praktiserer denne formen for behandling konkurrerte tidligere om den tragiske tittelen Norge nå innehar som Europas overdoseversting.

Ekstraordinær situasjon

Enkelte mener behandlingsmåten signaliserer en normalisering av heroinbruk. Vi mener derimot de heroinavhengiges pasientstatus og aktiv offentlig kontroll gjennom helsevesenet sender et signal om hvor ekstraordinær situasjonen faktisk er.

Motstanderne innvender også med at potensielle pasienter vil kunne få problemer med oppmøte hos helsevesenet grunnet uregelmessig hverdag. Problemer med gjennomføring av andre gjøremål er imidlertid uten relevans, ettersom heroinavhengigheten gir en enorm drivkraft til å skaffe seg neste skudd, og dermed også oppmøte for injisering. Denne drivkraften er dessuten en viktig grunn til at heroinavhengiges hverdag ofte er så uregelmessig.

De potensielle pasientene lever et liv på konstant jakt etter stoff, prisgitt tilfeldige omstendigheter. Mange må ty til tigging, tyveri eller la seg utnytte som prostituerte for å skaffe penger til neste skudd, noe som fastholder dem som marginaliserte og kriminelle. Heroinassistert behandling befrir pasientene fra denne besettelsen, og gir dem isteden kontroll over hverdagen og mulighet til å bruke dagene på det de selv vil. Dette bidrar til selvrealisering og virkelig verdighet.

Blindspor

Og selv om noen av ulike årsaker skulle unnlate å møte opp til hver injisering som inngår i behandlingsprogrammet, må vi ikke glemme de mange som vil følge programmet fullt ut og motta virkningsfull behandling der andre behandlingsmåter har feilet.

Vi må ikke glemme at heroinassistert behandling kun er myntet på heroinavhengige som andre former for behandling ikke fungerer for, og som derfor opplever disse som blindspor med mye unødvendig lidelse. Alternativet for disse menneskene vil derfor være eget bruk av illegal heroin, helt uten forutsigbarhet, kontroll fra helsevesenets side eller senere overføring til andre behandlingsformer.

Heroinassistert behandling reduserer derfor avstanden mellom de heroinavhengige og tilgjengelig fagpersonell som kan kontrollere heroinbruken og følge opp pasientenes helse. Dette medfører logisk nok langt færre overdosedødsfall.

Ensrettet satsing på behandling uten medikamentbruk eller bare med bruk av metadon og Subutex vil ikke fungere for alle. Rusomsorgen må få et helhetlig løft, og omfatte alle anerkjente former for behandling.