Har Norge et ansvar for verdens flyktninger?

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

I dag 20. juni er verdens flyktningdag. Hvorfor skal Norge forholde seg til denne dagen?

DEL

Norge er ett av verdens rikeste land. I flere år på rad har FNs Human Development Report kåret Norge til verdens beste land å bo i. Vi bor tilfeldigvis i et rolig hjørne av en svært urolig verden. Ifølge Flyktninghjelpens Flyktningregnskap for 2007 er 38,4 millioner mennesker på flukt i verden i dag. De er mennesker med nøyaktig samme behov som oss og med samme rett til å få disse behovene tilfredsstilt.

I den pågående debatten om retur til Afghanistan, må Norge følge anbefalingene fra UNHCR, FNs Høykommissariat for flyktninger. Det krever en særskilt grad av varsomhet å returnere folk til et land i krig. UNHCR sier at folk som har blitt drevet på flukt av krig eller konflikt, ikke må returneres til en prekær humanitær situasjon som internflyktninger. For Norsk Folkehjelp er det et minimum at Norge må følge FNs asylpolitiske anbefalinger.

Siden 1988 har Norsk Folkehjelp på oppdrag fra staten vært driftsoperatør for asylmottak på Østlandet, Sørlandet og i Rogaland. Vi har driftet nærmere 30 mottak. I dag drifter vi fem – i Oslo, Asker, Kongsvinger, Fredrikstad og Farsund. Rett nok har saksbehandlingstiden i UDI gått noe ned det siste året, men den er fortsatt for lang. Vi har beboere i våre mottak som har måtte bo der i over fem år, på liten plass og under svært beskjedne forhold. Lite skjer mens man venter på at søknad om asyl skal bli ferdig behandlet.

Asylsøkere kan bære på tunge traumer etter år med krig i hjemlandet, og har ofte en meget fluktrute bak seg. Vi er stolte over at det lokale bydelspolitiet rundt Løren mottak i Oslo stadig understreker at mottaket ikke byr på problemer for nærmiljøet.

Å få en slutt på alle kriger og utrydde fattigdommen er det som mest effektivt vil få ned antallet flyktninger i verden. Norge har fått en høy politisk profil som et lite land med et stort fredsengasjement. Norge er engasjert i fredsforhandlinger i flere land, men kan selvsagt ikke skape fred i verden. Et lite, men likevel viktig bidrag for verdens flyktninger er å ta anstendig imot dem som kommer til vårt eget land. Dette betyr blant annet kortest mulig saksbehandlingstid for asylsøknader og retten til et verdig liv i mottak.

Med en sterk nok politisk vilje er det fullt mulig for Norge å løse disse utfordringene.

Artikkeltags