Gi samiske barn språket tilbake

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Diskusjonen går høyt mellom Kunnskapsdepartementet, fylker, kommuner og Sametinget om hvem som har skylden for at samiske barn ikke får læremidler.

DEL

Situasjonen nærmer seg nå det parodiske, og ingen vil ta ansvar for å gjøre sin del av jobben. Bøker blir ikke produsert, læremidler mugner ned på lager og i mellomtiden sitter det samiske barn og unge rundt omkring i skolen uten lærebøker i og på morsmålet sitt.

Dette holder ikke mål. Samiske barn har etter både barnekonvensjonen, ILO-konvensjonen, grunnloven, sameloven og opplæringsloven rett til å bevare og utvikle sin kultur og sitt språk. Slik situasjonen nå har utviklet seg, er opplæring i og på samisk på et så lavt nivå at barna ikke når funksjonell tospråklighet.

For samene som urbefolkning i Norge er språket en viktig kulturbærer, og en ungdomsgenerasjon står i reell fare for å få ødelagt sin mulighet til å vedlikeholde og videreføre de samiske språkene. Situasjonen er ille for de nordsamiske skoleelevene, men enda verre for de sør- og lulesamiske elevene.

Rett til læremidler

Barneombudet har bedt Utdanningsdirektoratet om å klargjøre om samiske elever har en rett etter opplæringsloven til læremidler på samisk, på lik linje med elever som snakker bokmål eller nynorsk. Barneombudet oppfordrer på det sterkeste direktoratet til å sørge for en forskriftsendring som gir samiske barn rett til læremidler på lik linje med andre barn. Forhåpentligvis vil en slik rettighet være med på å forenkle samiske barns mulighet til å kreve sin rett.

Barneombudet synes det er på tide at representanter for kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Kunnskapsdepartementet, som har bevilget penger til læremidler, danner en arbeidsgruppe der man går gjennom ansvarsforholdene på nytt og sørger for at samiske barn og unge får de læremidler de har behov for. Barneombudet stiller seg til gjerne til rådighet for å hjelpe partene til å holde fokus på det som er viktig her – barnas mulighet til å lære sitt eget språk. For som en samisk gutt sa til oss. «det er språket som gjør at samer er samer».

Artikkeltags