Rovviltnemnda for region 8 (Troms og Finnmark) har redusert området der rovvilt skal få leve til en liten stripe mellom kyst og grenseområder, og korridorer til nasjonalparker og naboland er fraværende. I tillegg går mesteparten av våre skattepenger – som skal brukes for å ta vare på våre unike rovdyr, til å etablere jaktlag og gi vederlag for utgifter under jakten på disse unike rovdyra våre. Alternativet er å tjene på å la turister plaffe ned våre rovdyr.

Hvor og når tas det hensyn til rovviltets behov Når endelig vil menneskelig jakt på gaupas byttedyr reduseres Det er stort behov for jegere med kamera, slik at vi kan forstå gaupas og andre rovdyrs problemer og behov, men det er ikke behov for flere harejegere, for eksempel. Rester etter gaupemåltid spises av de andre rovdyra våre, slik at de dreper færre dyr.

Ting må ses i sammenheng. Men når den mest prioriterte oppgaven rovviltets forvaltningsorgan satser på, er å få drept flest mulige av våre flotte rovdyr, så står det veldig, veldig dårlig til med forvaltningen av disse flotte og truede dyra.