Fylkesvegreform i grøfta

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Regjeringen klarte aldri å få til en forvaltningsreform. Det eneste fylkene til slutt fikk overført var 17.150 kilometer riksveg.

DEL

Et nedslitt riksvegnett skal fra 1. januar 2010 overføres til fylkeskommunene. De var skeptiske til reformen, fordi de var redd det ikke ville følge penger med. Veglovens §7 slår fast at når en veg skifter eier, for eksempel fra stat til fylke, skal den som gir fra seg eierskapet sørge for at vegen er i god stand. Dette kravet hadde blitt svært dyrt for Staten, som gjennom tiår har latt riksveiene forfalle.

Staten og de rødgrønne valgte da minste motstands vei. De foreslo å unnta disse riksveiene fra kravet om å «være i god stand», og de foreslår å bevilge én milliard kroner for 2010 til utbedringer og vedlikehold av fylkenes nye veier. Nå er tallene klare, Statens vegvesen får 537 millioner kroner for å administrere de nye fylkesvegene, mens fylkene sitter igjen med 463 millioner kroner. Til sammenligning koster én kilometer ny firefelts veg minst 100 millioner kroner.

Så dette er det som er igjen av forvaltningsreformen, fylkene får mulighet til å bygge i underkant av fem kilometer ny veg neste år! Høyre stemte imot overføring av riksveiene til fylkene. Vi foreslår fortsatt å la staten ha hånd om riksveiene, og har foreslått 31 milliarder kroner mer til riksveier de neste ti årene!

Artikkeltags